Kompleksowy system obsługi firmy
Magazyn, Serwis, Sprzedaż, Księgowość, CRM...
Ostatnio wprowadzone modyfikacje


starsze można obejrzeć tutaj...

--

2018-12-10 (1.03f25)
CV_CMV
- dodatkowe filtry w raporcie stanów magazynowych.

2018-12-05 (1.03f19)
CV_CMV
- plik CSV z uzupełnieniem katalogu usług zawiera teraz zawsze dwie dodatkowe kolumny RBG i CENA pobrane z pierwszego typu modelowego cennika usług.
CV_MGZ
- na liście rezerwacji po rejestracji PZ wyróżniono rezerwacje serwisowe do pozycji tymczasowych (oczekujących na zgodę klienta).

2018-12-03 (1.03f17)
CV_FTR
- w słowniku typów kosztów dodano możliwość zdefiniowania kosztu "niebędącego kosztem", który nie będzie brany do kalkulacji wyniku (np. środki trwałe).
CV_MGZ
- na liście rezerwacji po rejestracji PZ wyróżniono rezerwacje serwisowe do pozycji tymczasowych (oczekujących na zgodę klienta).

2018-11-22 (1.03e97)
CV_SRV
- na wydruku karty rozszerzenia zlecenia obok informacji o dostępności towaru podano wielkość rezerwacji.

2018-11-15 (1.03e80)
CV_CMV
- korekta generatora pojazdów i klientów w sekcji SPS-raporty.

2018-11-13
WIN_CMV
- korekta raportu CSI.

2018-11-07 (1.03e74)
CV_CMV
- nowa wersja generatora pojazdów i klientów w sekcji SPS-raporty.

2018-11-04 (1.03e68)
CV_CMV, WIN_CMV
- korekta raportu CSI.

CV_CMV
- dodano opcję "gruba kreska" pozwalającą ustawić status "rozliczono" na fakturach zarejestrowanych przed wskazanym dniem.

2018-11-02 (1.03e64)
CV_CRM
- dodano możliwość edycji zadań CRM bezpośrednio z poziomu grafika CRM.

2018-10-29 (1.03e59)
CV_MGZ
- wprowadzono nowy status towaru - archiwalny. Taki towar domyślnie nie podlega wyszukiwaniu.

2018-10-26 (1.03e54)
CV_SRV
- w opcji historia towaru na karcie pojazdu dodano pole z datą i numerem faktury zamykającej zlecenie (o ile jest zamknięte).

2018-10-26 (1.03e52)
CV_SYSTEM
- poprawiono wydruk formularzy zgód RODO w zakresie danych osoby.

2018-10-25 (1.03e50)
CV_CMV
- poprawka generatora plików CSI w formacie "D".

2018-10-24 (1.03e42)
CV_SYSTEM
- poprawiono wydruk formularzy zgód RODO w zakresie danych osoby.

2018-10-20 (1.03e37)
CV_CMV
- przyjęto zasadę, że plik uzupełnienia katalogu MGZ jest automatycznie uzupełniany o kolumnę zawierającą stawkę VAT i jednostkę miary o ile nie są zdefiniowane.

2018-10-18 (1.03e33)
CV_MGZ
- dla towarów typu "opona" można zdefiniować trzy dodatkowe wskaźniki: oporu toczenia, przyczepności i hałasu.

2018-10-17 (1.03e32)
CV_MGZ
- parametr indywidualny, pozwalający wymusić wyskakujące okna z uwagami obejmuje teraz równierz faktury sprzedaży z MGZ.

2018-10-11 (1.03e28)
CV_CMV
- poprawka generatora plików CSI w formacie "D".

2018-10-10 (1.03e27)
CV_SRV
- parametr indywidualny, pozwalający wymusić wyskakujące okna z uwagami przy otwieraniu zlecenia.

2018-10-01 (1.03e09)
CV_CRM
- klientem zadania CRM może teraz być (oprócz odbiorcy lub dostawcy) również pracownik.

2018-09-27 (1.03e09)
CV_KAS
- poprawiono algorytm anulowania wpłat za faktury sprzedaży i zakupu. Wpłata pozostaje teraz na liście ale z zerową kwotą i informacją o anulowaniu w opisie operacji.

2018-09-25 (1.03e06)
CV_MGZ
- poprawiono algorytm wczytywania faktur i dokumentów magazynowych z bufora.

2018-09-23 (1.03e01)
CV_SPS
- klienci wybierani do nowych umów są automatycznie zakładani w kartotece lokalnej SPS (o ile ich tam nie ma).

2018-09-21 (1.03d96)
CV_SPS
- dodano parametr określający wielkość czcionki w wydruku umów sprzedaży.

2018-09-20 (1.03d94)
CV_SYSTEM
- do wysyłanych maili dodano jednolitą stopkę z nazwą firmy.
- udostępniono możliwość podłączenia pliku graficznego (w formacie PNG, ustawienia administratora) dołączanego do stopki maili wysyłanych z programu.
CV_SPS
- słownik modeli (w autouzupełnianiu dla nowych pojazdów) rozszerzono o listę wyposażenia dodatkowego zdefiniowanego dla ostatnio użytej kombinacji marki, modelu lub wersji.

2018-09-17 (1.03d89)
CV_SRV
- listę rodzajów zleceń rozszerzono o "naprawę trudną". Teraz ta lista oznacza następujące pojęcia: przegląd, naprawa standardowa, naprawa trudna, reklamacja.
CV_IMG, CV_HSV
- w raporcie rozliczenia mechaników dodano informację o rodzajau naprawy.
CV_CMV
- dodano raport "rozchód ilościowy". Raport w formacie CSV może zostać wczytany jako dokument magazynowy co pozwala na przykład rozliczyć w systemie centralnym sprzedaż zrealizowaną w systemie zewnątrznym.

2018-09-13 (1.03d81)
CV_MGZ
- nowy format pliku zamówienia w formacie N (MAN).

2018-09-12 (1.03d80)
CV_CMV
- w stopce faktur dodano rozliczenie należności. Opcję można aktywować w ustawieniach administratora.
CV_MGZ
- zmodyfikowano opcję wydruku fiszek towarowych na ekranie głównym programu - teraz można wydrukować od razu wszystkie zaznaczone (dla bezpieczeństwa na raz nie więcej niż 50 sztuk).

2018-09-11 (1.03d75)
CV_SPS
- nowy moduł ofertowania pojazdów. Gotowe maile z załącznikiem oferty zapisywane są w CRM.
Do prawidłowego działania tej opcji konieczne jest zdefiniowanie cen katalogowych oferowanych pojazdów oraz listy kodów wyposażenia (a te kody zdefiniować w słownikach) przy każdym pojeździe. Kody wyposażenia należy wpisywać rozdzielane przecinkami. Kody wyposażenia dodatkowo płatnego należy wpisywać w konwencji J23#1200#PLN, gdzie J23 to kod wyposażenia a 1200 to cena brutto w PLN.

2018-09-08
WIN_CMV
- nowa wersja raportu CSI w formacie "Daimler".

2018-09-07
WIN_CMV, CV_CMV, MRA_TRANSFER
- modyfikacja raportu MRA - usługi typu "materiał" są teraz raportowane jak części.

2018-09-04 (1.03d61)
CV_CRM
- wprowadzono mechanizm pobierania do modułu CRM treści maili osób kontaktowych zdefiniowanych w programie. Maile pobierane są z programu Outlook o ile użytkownik ma zdefiniowany w opcji "kody dostępu" swój adres email.
Dostęp do treści maili jest możliwy zarówno z poziomu kartoteki klientów jak i zadań CRM.

2018-09-02 (1.03d59)
CV_SPS
- dodano możliwość wprowadzania zdjęć ofertowych do kartoteki sprzedawanych pojazdów.

2018-08-30 (1.03d52)
CV_CRM
- wprowadzono nowy status pracownika "nadzór". Lista tych pracowników dostępna jest do wyboru w trakcie generowania maili jako osoby "do wiadomości" (ukrytego).

2018-08-28 (1.03d46)
CV_SPS
- poprawiono wydruk niestandardowego formularza RODO.
CV_CRM
- zwiększono do pięciu ilość załączników, które można przypiąć do nowego zapisu CRM.
- zwiększono do trzech ilość klas pojazdów, które można zadeklarować przy nowym zapisie CRM.
- wprowadzono uszczegółowienie zdarzenia typu "oferta".

2018-08-26 (1.03d41)
CV_SPS
- zwiększono zakres zgód deklarowanych na osobach kontaktowych klienta.
CV_MGZ, CV_FTR
- dodano możliwość wykorzystania niestandardowych stawek VAT (do wykorzystania podczas sprzedaży poza terytorium Polski)

2018-08-20
WIN_MGZ, WIN_SRV, WIN_FTR
- wydruk faktur uzupełniono o symbol BDO (o ile został zdefiniowany).

2018-08-18 (1.03d35)
CV_SPS
- dodatkowe pola do wykorzystania podczas definiowania szablonów umów.

2018-08-15 (1.03d31)
CV_SPS
- dodano możliwość zdefiniowania ogólnych warunków sprzedaży.

2018-08-14 (1.03d30)
CV_MGZ
- wprowadzono pojęcie bufora. Dokument z archiwum może zostać zapisany w schowku windows a później wykorzystany do wystawienia nowej faktury. Opcja ma ułatwić przekształcanie paragonu w fakturę (storno paragonu plus nowa faktura na podstawie paragonu pierwotnego).

2018-08-11 (1.03d29)
CV_SRV
- na wydruku zbiorczych faktur gwarancyjnych dodano numer wniosku w linii opisu zdarzenia.

2018-08-03 (1.03d17)
CV_MGZ
- w opcji "operacje magazynowe" dodano możliwość rozchodowania całego magazynu.

2018-08-02 (1.03d13)
CV_FTR, CV_CMV
- nowy raport "struktura sprzedaży wg kodów usłg".
CV_MGZ
- w opcji "cenniki" udostępniono format I-Ducati.

2018-08-01
WIN_CMV
- nowa wersja raportu CSI w formacie "Daimler".
WIN_SRV
- z formularza zlecenia usunięto sekcję braku zgody na przetwarzanie.
CV_SYSTEM
- w kartotece zeskanowanych dokumentów dodano checkbox "pokaż również usunięte".
- poprawiono wydruk formularzy RODO dla typów innych niż Standard i Fiat.

2018-07-31 (1.03d08)
CV_SYSTEM
- w kartotece zeskanowanych dokumentów dodano możliwość anulowania dokumentu. Dokument nie jest usuwany a jedynie dostaje znacznik anulowania.

2018-07-30 (1.03d04)
CV_SYSTEM
- usunięto wymóg ustawienia parametru 'page size' podczas instalacji programu. Defaultowe 16kB jest od teraz wystarczające.

2018-07-24 (1.03c06)
CV_SRV, CV_MGZ
- zaimplementowano nową wersję EPC w trybie "D". Opcja wyszukuje pliki typu xfr w defaultowym folderze c:\users\nazwa_usera\downloads. Nie wymaga to żadnych ustawień programu.

2018-07-24
WIN_SRV, WIN_MGZ
- dla uproszczenia procesu pobierania części z EPC w formacie D usunięto kontrolę obecności programu EWANAPI.EXE. Można więc teraz zmienić (usunąć) ścieżkę do tego programu w ustawieniach SRV i MGZ co spowoduje pominięcie starego procesu pobierania części i przejście na nowy, wyszukujący pliki ze zrzutami listy części w folderze c:\users\nazwa_usera\downloads.

2018-07-23 (1.03c05)
WIN_SRV, WIN_MGZ
- zaimplementowano nową wersję EPC w trybie "D". By opcja działała należy zdefiniować ścieżkę do indywidualnego foldera downloads w opcji kody dostępu. Domyślnie oznacza to ścieżkę c:\users\nazwa_usera\downloads.

2018-07-18 (1.03b54)
CV_FTR
- w archiwum faktur dodano opcję wysłania maila z zawartością faktury w formacie CSV.

2018-07-13
CV_HSV
- przyjęto zasadę, że w historii komunikatora obserwowanej po stronie smartfona w lewej kolumnie wyświetlane są teraz zarówno wpisy "moje" jak i wpisy innych mechników (moje na żółko). Pozostałe wpisy są kolumnie prawej. Wpisy "nie moje" są na zielono.

2018-07-12
WIN_MGZ, WIN_SRV, WIN_SPS
- w opcji RODO doodano możliwość zdefiniowania trzeciej marki (trzeci komplet zgód).

2018-07-11 (1.03b48)
CV_SPS
- dodano możliwość wysłania maila bezpośrednio z karty klienta.

2018-07-09 (1.03b45)
CV_SRV
- nowa wersja formularzy RODO. Można zdefiniować różne formularze RODO dla kilku marek. Każdy formularz może mieć dowolną ilość (i treść) zgód.

2018-07-02 (1.03b43)
CV_SRV
- w grafiku mechaników wyróżniono urlopy.

2018-07-01
CV_IMG, CV_HSV
- podgląd danych pojazdu wskazanego przez numer rejestracyjny lub numer zlecenia uzupełniono o informację o ewentualnym depozycie opon (numer, data złożenia, lokalizacja).
UWAGA: wymagana jednoczesna aktualizacja modułu serwera - CV_HSV.EXE.

2018-06-30
CV_IMG, CV_HSV
- CV_IMG uzupełniono o funkcję aktywnego przyjęcia i logowania do zegara czasu rzeczywistego. Można teraz z poziomu smartfona wprowadzać do kartoteki nowe pojazdy (pobierać stare) i otwierać zlecenia podając jedynie minimalną ilość informacji (numer rejestracyjny i/lub numer nadwozia, stan licznika, ilość paliwa i uwagi klienta). Pozostałe informacje można uzupełnić później, przy komputerze. Można też edytować w tym zakresie zlecenia wcześniej otwarte na komputerze.
Opcja logowania do zegara czasu rzeczywistego pozwala mechanikom rejestrować czas pracy na konkretnym zleceniu oraz ewentualne przerwy (czasy nieproduktywne) i sprawdzić wyniki czasu rzeczywistego na poszczególnych zleceniach.
UWAGA: wymagana jednoczesna aktualizacja modułu serwera - CV_HSV.EXE.

2018-06-23
CV_IMG, CV_HSV
- udostępniono nową wersję programu CMV_IMG (v.4.04) przeznaczoną dla smartfonów z Androidem od 6.0 (na starszych wersjach można używać wcześniejszych wersji programu CV_IMG (2.x i 3.x), które nie będą już rozwijane.
Nowa wersja CV_IMG współpracuje z nowym modułem komunikacji CV_HSV (v.2.04), który zapewnia dostęp do bazy programu serwisowego w czasie rzeczywistym i umożliwia przesyłanie informacji do programu SRV i zwrotne pobieranie informacji o danych pojazdu, historii napraw, danych o przerobie mechanika czy historii wymiany informacji pomiędzy działem obsługi klienta i warsztatem.
Opis działania nowej wersji programu CV_IMG jest dostępny tutaj...

2018-06-13 (1.03b37)
CV_FTR
- na ekranie faktury dodano przycisk "rozszerzenia" pozwalający dodać nagłówek i stopkę faktury. Nagłówki krótsze niż 10 znaków (np.numer rejestracyjny) drukowane są większą czcionką.

2018-06-12 (1.03b35)
CV_SRV, CV_MGZ, CV_FTR
- dodano parametr umożliwiający zdefiniowanie marginesu dolnego faktury.

2018-06-10
CV_IMG
- udostępniono wersję programu CV_IMG (zdjęcia do zleceń serwisowych dla CV_SRV i WIN_SRV) przeznaczoną dla smartfonów z Androidem w wersji 7 i 8.
UWAGA: bezpośrednio po instalacji programu nalezy w ustawieniach aplikacji przydzielić mu wszystkie niezbędne uprawnienia żeby mógł działać poprawnie.

2018-05-24
WIN_MZG, WIN_SRV, WIN_SPS
- rozbudowano listę możliwych form kontaktu z osobą od klienta.
WIN_SRV
- dodano wydruk formularza zgody na przetwarzanie bezpośrednio z poziomu zlecenia.

2018-05-22 (1.03b17)
CV_SRV
- zmieniono sposób prezentowania stanu dostępnego towaru na formularzu rozszerzenia zlecenia. Teraz stan ten nie jest pomniejszany o rezerwacje na bieżącej pozycji.
- zmiana pozycji tymczasowych na stałe powoduje uzupełnienie (w miarę dostępności towaru) rezerwacji.

2018-05-20 (1.03b14)
CV_SRV
- poprawiono obsługę rozszerzeń zlecenia.

2018-05-17 (1.03b08)
CV_SYSTEM
- modyfikacja formularzy RODO.
CV_SRV
- zrzut historii zleceń jest teraz dostępny również w formacie CSV.

2018-05-11 (1.03b05)
CV_SYSTEM
- modyfikacja formularzy RODO.

2018-05-09 (1.03a84)
WIN_SRV
- wprowadzono grafik "D".

2018-05-06 (1.03a80)
CV_SYSTEM
- alternatywna wersja (wg zaleceń FCA, do wyboru) formularza zgód na przetwarzanie i marketing uwzględniającego wymagania RODO.
Deklaracja treści formularza w ustawieniach administratora niezależnie dla każdego modułu.

2018-05-05
WIN_SRV, WIN_MGZ, WIN_SPS, WIN_FTR, WIN_CMV
- alternatywna wersja (wg zaleceń FCA, do wyboru) formularza zgód na przetwarzanie i marketing uwzględniającego wymagania RODO.
Deklaracja treści formularza w module WIN_CMV, opcje, niezależnie dla każdego modułu.

2018-05-02 (1.03a77)
CV_SYSTEM
- dodano możliwość wydrukowania duplikatów dokumentów widocznych na karcie kontrahenta w opcji "faktury i płatności".

2018-05-01 (1.03a76)
CV_SYSTEM
- rozszerzony formularz zgód na przetwarzanie i marketing uwzględniający wymagania RODO udostępniono w miejscach dodawania i edycji osób kontaktowych (zakładka AKCJA na karcie osoby kontaktowej, w kartotece klientów). Treść formularza można (należy) zmodyfikować pod swoje potrzeby w ustawieniach administratora.

2018-04-30 (1.03a74)
WIN_MGZ, CV_MGZ
- uwzględniono zmiany w formacie plików faktur z systemu PARAGON.

2018-04-29
WIN_SRV, WIN_MGZ, WIN_SPS, WIN_FTR, WIN_CMV
- wprowadzono dodatkowy rodzaj zgody "na marketing zewnętrzny" (realizowany przez podmioty trzecie).
- nowy formularz zgód na przetwarzanie i marketing uwzględniający wymagania RODO. Formularz jest dostępny w opcji "osoby kontaktowe". Deklaracja treści formularza w module WIN_CMV, opcje, niezależnie dla każdego modułu.

2018-04-28
WIN_SRV, WIN_MGZ
- w kartotece osób kontaktowych dodano możliwość przypisania statusu "VIP" lub "@".
WIN_SRV, CV_HSV_XP
- przyjęto zasadę, że brak dzwoniącego telefonu w kartotece osób kontaktowych generuje tekst "OBCY" na wyświetlaczu telefonu. W przypadku rozpoznania dzwoniącego telefonu generowany jest tekst "NASZ" z wyłączeniem osób o statusie VIP (generowany jest tekst "VIP") oraz osób o statusie "@", który powoduje rozłączenie rozmowy.

2018-04-27 (1.03a73)
CV_SRV
- szerszy zakres formularza zgód na przetwarzanie i marketing uwzględniający wymagania RODO.

2018-04-26
WIN_SRV
- poprawiono definiowanie zakresu godzin grafika "C".
- w kalendarzu grafika i CRM-u wprowadzono możliwość przechwycenia numeru dzwoniącego telefonu (centrale Slican) i wyświetlenia pełnej historii klienta jeszcze przed podniesieniem słuchawki.
Opcja wymaga uruchomienia i skonfigurowania (app.config, adres IP i numer portu) serwera HTTP (CV_HSV_XP.EXE) - działa od Xp w górę - na który centrala wysyłać będzie przychodzące zgłoszenia.

2018-04-23 (1.03a68)
CV_MGZ
- poprawiono opcję "ceny specjalne" na karcie klienta.

2018-04-12 (1.03a56)
WIN_CMV
- raport SIGI został zmodyfikowany pod aktualne wymagania FAP.
CV_SRV
- nowy parametr blokujący możliwość wydruku zlecenia przed zarejestrowaniem wymaganej, minimalnej ilości zdjęć (domyślnie zero). Zdjęcia mogą pochodzić zarówno z transferu ze smartfona jak i być pobrane lokalnie z dysku. Inne pliki podpięte do zlecenia nie są brane pod uwagę.
CV_MGZ
- dodano możliwość edycji karty towaru (w tym ustalania obowiązujących cen detalicznych) w trakcie przyjmowania zamówień od klientów i sporządzania zamówień do dostawców.

2018-04-09 (1.03a53)
CV_SRV
- dodano możliwość (ustawienia administratora) zdefiniowania wielkości opóźnienia (0-5 sekund) przed zaznaczeniem odpowiedzi, która domyślnie ma status nieokreślony.

2018-04-08 (1.03a52)
CV_SYSTEM
- w menu generowania rejestrów VAT dodano możliwość wyboru całego kwartału.

2018-04-07 (1.03a50)
CV_SRV
- dodano możliwość (ustawienia administratora) zdefiniowania listy własnych zapytań dodatkowych podczas otwierania i edycji zlecenia oraz dokonywania wpisów w grafiku wizyt.

2018-04-04 (1.03a45)
CV_SRV, CV_CMV
- w raporcie "rozliczenie obrotu" doszedł filtr na kontrahenta.

2018-04-03 (1.03a41)
CV_SYSTEM
- dodano parametr określający wielkość lewego marginesu wydruku faktur. Przydatny zwłaszcza w przypadku drukowania faktur w formacie (XPS - Windows 7) będących załącznikiem do wysyłanego z programu maila.

2018-04-02 (1.03a37)
CV_MGZ
- w opcji "zwroty serwisu" dodano możliwość przeniesienia towarów wracających z korekt sprzedaży na inne zlecenie. Dodano również sprawdzenie formalnej i merytorycznej poprawności potencjalnego zwrotu (wykaz dokumentów RW i FV dla każdej pozycji towarowej).
Opcja przeniesienia dostępna jest tylko dla "D"-dyspozytora.

2018-03-31 (1.03a35)
CV_MGZ
- dodatkowe filtry w archiwum faktur sprzedaży.

2018-03-30 (1.03a34)
CV_MGZ
- poprawiono obsługę polskich znaków podczas szybkiego wyszukiwania na ekranie głównym MGZ.
CV_MGZ, CV_SRV
- w opcji "dodaj do zlecenia" udostępniono podgląd zdjęć przypisanych do wybieranych towarów.
CV_KASA
- podczas operacji z dostawcami wyświetlany jest teraz numer konta bankowego danego dostawcy.

2018-03-29 (1.03a33)
CV_CMV
- raporty FTR uzupełniono o raport "struktura zakupów".
CV_MGZ
- wprowadzono możliwość realizacji przesunięć międzymagazynowych pomiędzy oddziałami z wykorzystaniem do rozpoznawania towarów ich kodów kreskowych zamiast oznaczeń katalogowych - odpowiada za to parametr w ustawieniach administratora.

2018-03-28 (1.03a29)
WIN_CMV
- w raporcie "ważne daty pojazdów" dodano linię z listą numerów telefonów osób powiązanych z użytkownikiem i właścicielem pojazdu.
CV_CMV
- raporty SRV uzupełniono o raport "ważne daty pojazdów".

2018-03-25 (1.03a22)
CV_MGZ
- w archiwum dokumentów PZ dodano możliwość wydrukowania kompletu etykiet dla towarów z biężącego PZ. Ilości do 12-tu sztuk generują jedną etykietę na każdą sztukę towaru a ilości powyżej 12 tylko pojedyńczą etykietę (na opakowanie). Dodatkowo z poziomu "pokaż treść dokumentu" można wydrukować etykiety dla poszczególnych pozycji PZ-ki.
Zmiana dotyczy zarówno drukarek typu Zebra jak i Dymo.

2018-03-24 (1.03a20)
CV_CMV
- rozszerzono zakres działania raportu "lista zleceń". Listę zleceń można wydrukować wraz z listą dokumentów RW i faktur wystawionych do każdego zlecenia.

2018-03-22 (1.03a14)
CV_SPS
- kalkulację wyniku na sprzedaży pojazdu uzupełniono o koszty wynikające z bezpośrednich wydań RW, w których jako podstawę podano numer VIN tego pojazdu.

2018-03-21 (1.03a13)
CV_FTR
- faktury kosztowe FTR na wydruku rejestrów WNT mają teraz dodatkowy wyróżnik Towar/Usługa .
WIN_SRV
- na zleceniach warsztatowych "bez danych klienta" drukowany jest teraz wyłącznie jego numer (id) z kartoteki klientów.

2018-03-18 (1.03a07)
CV_MGZ
- dodano obsługę drukarek etykiet typu Zebra.
CV_FTR
- poprawiono obsługę rejestru kosztów.

2018-03-14
WSZYSTKIE PROGRAMY
- od dziś obowiązują nowe pliki licencyjne USER-18, USER-18w i USER-18cv.

2018-03-07 (1.02i03)
CV_CMV
- dodatkowe filtry w raporcie "ruchy magazynowe" (MGZ).
- wstępna wersja raportu "generator klientów" (SPS).

2018-03-05 (1.02h99)
CV_MGZ, CV_CMV
- nowe raporty w sekcji MGZ.

2018-02-28 (1.02h89)
CV_FTR
- dodatkowe filtry w rejestrze kosztów.

2018-02-25 (1.02h79)
CV_SRV
- pozycje wprowadzane do zleceń typu "kosztorys" dostają domyślnie status tymczasowych. Zmiana tego statusu możliwa jest dopiero po zmianie typu zlecenia na "płatne".

2018-02-15 (1.02h61)
CV_SYSTEM
- poprawiono algorytm analizy rozliczeń.

2018-02-14 (1.02h59)
CV_FTR
- usprawnienie rejestracji kosztów, w których odliczeniu podlega 50% vat.
- dodatkowe kolumny informacyjne w rejestrze kosztów.

2018-02-13
CV_JPK
- poprawka generowania korekt za rok ubiegły.

2018-02-11 (1.02h54)
CV_SYSTEM
- poprawiono sposób prezentowania wtórników do zbiorczych faktur gwarancyjnych w opcji "rozliczenia".

2018-02-10 (1.02h52)
CV_SYSTEM
- nowy parametr pozwalający ograniczyć wydruk logo w kolorze do oryginałów faktur. Na kopiach i dokumentach magazynowych logo drukowane jest wówczas w odcieniach szarości.
CV_SRV
- w kartotece pojazdu dodano pole "kod kluczyka".

2018-02-08
WIN_KSH
- opcję "sprawdź NIP" rozszerzono o zakładanie nowych kont rozrachunkowych na podstawie NIP-u.

2018-02-06 (1.02h40)
CV_SPS
- nowy parametr określający sposób rozliczania faktur vat-marża. Tryb domyślny zakłada rejestrację części będącej ceną zakupu jako zwolnionej i marży w stawce 23%. Można przełączyć w tryb "nie podlega" (niezalecane).

2018-02-04 (1.02h39)
CV_SPS
- dodano parametry pozwalające zmienić tryb przyjęcia do magazynu (i wydania z niego) na jednodokumentowy. W przypadku wymuszenia jednodokumentowego wydania pojazdu zadanie typu follow-up generowane jest jednocześnie z wystawieniem faktury sprzedaży. W przeciwnym wypadku to zadanie generuje rejestracja wydania z magazynu połączona z wydrukiem dokumentu DWS (tryb zalecany).

2018-02-04 (1.02h35)
CV_SRV
- nowy parametr określający w jakich jednostkach zdefiniowany jest przebieg alternatywny - H oznacza motogodziny, M oznacza mile.
- dla zleceń typu "kosztorys" wyłączono możliwość wykonuwania niektórych wydruków (np.karty pracy) oraz obsługi rozszerzeń zlecenia.
CV_SPS
- nowy parametr pozwalający zmienić tryb zakupu (sprzedaży) pojazdu tak by zakup robił od razu przyjęcie do magazynu a sprzedaż wydanie.

2018-01-31 (1.02h30)
CV_SYSTEM, WIN_KSH, KSH-dos, CV_JPK, CV_KSP
- poprawiona wersja JPK_VAT w wersji 3.

2018-01-30 (1.02h28)
CV_SRV
- nowy parametr określający domyślny termin zakończenia zlecenia. Termin ustalony w grafiku wizyt pozostaje priorytetowy.

2018-01-28 (1.02h26)
CV_CMV
- dekretację w formacie SMF uzupełniono o transfer faktur zaliczkowych i wyciągów bankowych zarejestrowanych w module KASA.

2018-01-26 (1.02h22)
CV_KASA
- poprawiono sposób wyświetlania i wprowadzania płatności za wtórniki zbiorczych faktur gwarancyjnych.
CV_MGZ
- poprawiono sposób definiowania zamienników.
- w opcji "produkcja" dodano wydruk "karty produktu" określającej dostępne i brakujące ilości materiałów (dla wybranej technologii).

2018-01-24 (1.02h20)
WIN_MGZ, CV_MGZ
- zwiększono do 3 znaków dokładność eksportowania do Excel-a cen specjalnych klienta.
WIN_SRV-CRM, CV_CRM
- w trakcie realizacji follow-up wyświetlana jest informacja o innych otwartych zleceniach tego pojazdu.
WIN_SPS
- korekta wczytywania plików korekt w formatach "I" oraz "S".

2018-01-23 (1.02h19)
CV_MGZ
- dodano możliwość tworzenia wielu kart technologicznych dla jednego wyrobu. Nowa karta tworzona jest na bazie karty bieżącej a potem można ją skorygować uzyskując nieco inną technologię (na przykład z użyciem innych materiałów). Właściwą kartę można później wskazać na ekranie przetwarzania materiałów na wyrób gotowy.

2018-01-22 (1.02h18)
CV_KASA
- poprawiono wprowadzanie wyciągów bankowych (optymalizacja wyszukiwania faktur kosztowych).

2018-01-10 (1.02h10)
CV_MGZ
- uproszczenie wprowadzania do PZ listy towarów różniących się jedynie numerem seryjnym.

2018-01-12 (1.02h05)
CV_SRV
- w ustawieniach użytkownika dodano możliwość zdefiniowania linii nagłówka drukowanych zleceń (np.numer telefonu do firmy).

2018-01-10 (1.02h01)
CV_SYSTEM, WIN_KSH, KSH-dos, CV_JPK, CV_KSP
- udostępniono JPK_VAT w wersji 3.

2018-01-07 (1.02g88)
CV_FTR
- przebudowano opcję edycji wprowadzonego dokumentu kosztowego.
- zwiększono szczegółowość dekretacji dokumentów kosztowych z FTR i samego opisu dekretów.
WIN_KSH
- dodano podsumowanie obrotów w ramach pliku z dekretami.
- na ekranie jest teraz wyświetlane więcej cech dokumentu księgowanego z pliku dekretów.

2018-01-05 (1.02g85)
CV_MGZ
- w opcji wprowadzania remanentu pełnymi arkuszami dodano wstępną podpowiedź ilości. Dodatkowo można teraz ten sam arkusz wprowadzać wielokrotnie.

2018-01-02 (1.02g80)
CV_SYSTEM
- modyfikacja algorytmu pobierania tabeli kursów.

2018-01-01 (1.02g76)
CV_MGZ
- udostępniono możliwość wystawiania przesunięć międzyoddziałowych. Towary zamówione przez jeden oddział można teraz przekazać do tego oddziału dokumentem MM- a oddział ze swojej strony potwierdza ich przyjęcie dokumentem MM+.
Działanie opcji jest możliwe po uprzednim zdefiniowaniu kartoteki centralnej, dostępnej dla wszystkich oddziałów.

2017-12-29 (1.02g73)
CV_MGZ
- w opcji remanent dodano możliwość wydrukowania arkuszy spisowych ze aktualnymi stanami.
- lista aktualnych wpisów remanentowych zawiera teraz kolumnę "lokalizacja".

2017-12-28 (1.02g69)
CV_MGZ
- poprawiono zapisywanie lokalizacji podczas wprowadzania stanów spisu remanentowego.
- poprawiono drukowanie długich lokalizacji na wydruku stanów magazynowych.

2017-12-27 (1.02g66)
WIN_CMV, CV_CMV, MRA_TRANSFER
- modyfikacja raportu MRA - dodano identyfikator doradcy zamykającego zlecenie.

2017-12-24 (1.02g64)
CV_SRV
- w opcji "dodaj do zlecenia" dodano możliwość zdefiniowania nowego indeksu towarowego w tym na podstawie zewnętrznego cennika dostawcy.

2017-12-18 (1.02g57)
CV_SRV
- na liście pojazdów wyświetlane są zdjęcia i pliki podpięte do wszystkich zleceń danego pojazdu.
- bardziej szczegółowe podsumowanie pozycji tymczasowych na zleceniu (zarówno netto jak i brutto).

2017-12-15 (1.02g51)
CV_MGZ
- w opcji remanent dodano możliwość wprowadzenia stanów z konkretnego arkusza spisowego.

2017-12-14 (1.02g49)
CV_MGZ, CV_CMV
- nowy raport sprzedaży magazynowej - podział na kody marketingowe i grupy towarowe.

2017-12-11 (1.02g39)
CV_SRV
- rozbudowano tryb "serwis maszyn i urządzeń".
- zablokowano możliwość zmiany rodzaju zlecenia na "kosztorys" o ile wystawione już zostały dokumenty RW na części.

2017-12-10 (1.02g36)
CV_SYSTEM
- w ustawieniach administratora zmieniono sposób definiowania opisów pól dla trybu "serwis maszyn i urządzeń".

2017-12-08 (1.02g30)
CV_SRV
- poprawiono otwieranie zleceń z poziomu komunikatora.
CV_MGZ
- dodano możliwość wczytania listy stanów remanentowych (stany wg spisu) w formie pliku CSV o dwóch kolumnach: INDEKS, REMANENT.

2017-12-07 (1.02g29)
CV_SRV
- wpisy nakładające się w grafiku mają teraz kolor czerwony.

2017-12-05 (1.02g19)
CV_SRV, CV_MGZ
- komentarz do pozycji tymczasowych można teraz korygować również z poziomu MGZ.

2017-12-04 (1.02g17)
CV_SRV
- dodatkowe pole komentarza dla pozycji tymczasowych.

2017-12-03 (1.02g15)
CV_SPS
- nowy parametr określający termin wykonania follow-up po sprzedaży (domyślnie 14 dni).

2017-12-02 (1.02g12)
CV_SPS
- pobieranie z pliku pojazdów w trybie "Peugeot".
CV_SRV
- skrócona wersja ekranu "nowe urządzenie" i listy urządzeń w trybie "serwisu maszyn i urządzeń".

2017-12-01 (1.02g10)
CV_MGZ, CV_CMV
- w raporcie klienci-towary uwzględniono wydania RW.
CV_SRV
- poprawiono odświeżanie grafika wizyt.

2017-11-30 (1.02g09)
CV_MGZ
- dopuszczono możliwość wykonania dokumentu MM- bez wskazania magazynu docelowego.

2017-11-27 (1.02f33)
CV_SRV
- filtr w opcji grafik SRV pozwala ograniczyć listę wyświetlanych wizyt do konkretnego pojazdu czy klienta.

2017-11-26 (1.02f32)
CV_SRV, CV_MGZ
- wprowadzono możliwość zdefiniowania listy osób "do wiadomości" dołączanych do maila z zamówieniem do dostawcy lub z wnioskiem gwarancyjnym. Definiowanie polega na podaniu listy numerów pracowników rozdzielonych przecinkami w ustawieniach głównych programu.

2017-11-25 (1.02f30)
CV_SRV
- dodano możliwość dołączania do zlecenia skanów wykonanych bezpośrednio w menu listy zleceń i w opcji edycji zlecenia.

2017-11-23 (1.02f24)
CV_SRV
- zablokowano możliwość jednoczesnej edycji kilku zleceń.

2017-11-22 (1.02f22)
CV_SRV
- w grafiku dodano możliwość zapisywania dobowych informacji.
CV_SRV, CV_MGZ
- dodano pojęcie klienta-gwaranta. Faktury wystawiane na takiego klienta nie podlegają kontroli marży minimalnej.

2017-11-20 (1.02f16)
CV_MGZ
- przyjęto założenie że o ile na karcie dostawcy zdefiniowano osobę kontaktową do przyjmowania zamówień (z adresem email) to wówczas po sporządzeniu zamówienia i wysłaniu go do pliku otwierane jest okno dialogowe maila z załącznikami w postaci pliku z zamówieniem w formacie dostawcy oraz wydruku zamówienia w formacie pdf (Win10) lub xps (Win7).
Fakt wysłania emaila i jego załączniki zapisywane są następnie w CRM.
CV_SRV
- dodano możliwość dołączania do zlecenia plików (również graficznych) bezpośrednio na formularzu zlecenia lub w menu listy zleceń. Dodawanie zdjęć za pomocą modułu CV_IMG pozostaje zalecanym sposobem dokumentowania zlecenia.

2017-11-18 (1.02f14)
CV_SRV
- dodano możliwość wysłania wniosku gwarancyjnego mailem.

2017-11-17 (1.02f13)
CV_SRV
- aktywowano funkcję pobierania listy czynności roboczych z BusDoc.

2017-11-15 (1.02f10)
CV_SRV
- w grafiku odblokowano możliwości przenoszenia zapisów bez zdefiniowanego pojazdu.

2017-11-11 (1.02f08)
CV_SRV
- na formularzu edycji zlecenia można teraz wykorzystać historię zleceń pojazdu do wskazania pozycji (zarówno usługi jak i części), które należałoby dopisać do bieżącego zlecenia. Pozwala to na przykład wskazać usługi i części użyte podczas poprzedniego przeglądu.

2017-11-08 (1.02f03)
CV_SYSTEM
- dodano możliwość zdefiniowania uwag stałych (do wydrukowania na fakturze) niezależnie dla każdego klienta na jego karcie towaru.

2017-11-07 (1.02f01)
CV_SRV
- w grafiku dodano możliwość definiowania koloru tła konkretnej wizyty.

2017-11-02 (1.02e93)
CV_CMV, CV_MGZ
- rozszerzenie zakresu tabeli wyników raportu "towary chodliwe".
CV_SRV
- korekta wydruku zlecenia w formacie "P".
CV_SRV, CV_MGZ
- nowe wersje wydruku karty depozytu i fiszki opon.

2017-10-30 (1.02e86)
CV_MGZ
- poprawiono aktualizację statusu realizacji zamówień podczas sporządzania na ich podstawie dokumentów WZ.

2017-10-29 (1.02e81)
CV_SRV
- w opcji "rozszerzenie zlecenia" dodano (obok "zgoda" i "brak zgody") kolumnę wyboru "pomiń" co pozwala odsunąć w czasie decyzję do wybranych pozycji tymczasowych.

2017-10-26 (1.02e78)
CV_SRV
- dodano możliwość przejścia do edycji zlecenia bezpośrednio z okna czatu (przycisk "zlecenie"). Dotyczy to doradców serwisowych. Magazynierzy klikając w oknie czatu w przycisk "zlecenie" mogą zapamiętać numer zlecenia i wówczas pojawi się on w polu "zlecenie" w opcji "serwis-wydania" (po kliknięciu).
CV_SRV, CV_MGZ
- wprowadzono pojęcie załącznika do faktur, który (o ile zostanie zdefiniowany) drukowany jest jako dodatkowy arkusz po wydruku faktury i jej kopii. Załącznik (plik graficzny) definiuje się niezależnie dla każdego magazynu i serwisu. Można w ten sposób drukować np. ogólne warunki sprzedaży.

2017-10-25 (1.02e76)
CV_SYSTEM
- w kartotece klientów wprowadzono zabezpieczenie pozwalające edytować formę i termin płatności jedynie pracownikowi o statusie "księgowy".
- przyjęto założenie, że brak zezwolenia na przelew oznacza "tylko gotówka".

2017-10-23 (1.02e74)
CV_MGZ
- w opcji "cenniki" doszedł cennik w formacie "E".

2017-10-22 (1.02e71)
CV_CMV
- wstępna wersja raportu rozliczenia gazów cieplarnianych.
CV_FTR
- optymalizacja formularza rejestracji kosztów.

2017-10-21 (1.02e68)
CV_SRV
- w kartotece pojazdów dodano pojęcie pojemności klimatyzacji a w parametrach ogólnych pole pozwalające określić listę oznaczeń gazów cieplarnianych.
Pojemność klimatyzacji i rodzaj gazu można określić niezależnie dla pojazdu i agregatu chłodniczego.

2017-10-16 (1.02e63)
CV_MGZ
- import faktur zakupowych w formacie P.

2017-10-15 (1.02e60)
CV_SRV
- dodano pojęcie magazynu podstawowego (ustawienia główne). Dodawanie części do zleceń z magazynów innych niż podstawowy powoduje wyświetlenie czerwonego tła na liście stanów magazynowych.

2017-10-12 (1.02e54)
CV_SRV
- w menu wydruków zlecenia dodano (pozycja "załącznik") wydruk listy kontrolnej serwisu BOSCH.
WIN_KASA
- w opcji wypłat gotówkowych do faktur kosztowych dodano przycisk pozwalający zweryfikować poprawność NIP-u dostawcy i upewnić sie czy firma nadal prowadzi działalność (baza REGON).

2017-10-10 (1.02e52)
CV_SRV
- w opcji "rozszerzenie zlecenia" dodano możliwość (konieczność) określenia sposobu uzyskania akceptacji klienta. Informacja trafia następnie do listy zdarzeń CRM.

2017-10-09 (1.02e49)
CV_SYSTEM
- prawy przycisk myszy na klawiszu "wyślij" okna chat-u zlecenia generuje teraz domyślny tekst (parametry ogólne). Inny dla doradcy a inny dla magazyniera.

2017-10-06 (1.02e39)
CV_SRV
- na ekranie edycji zlecenia dodano rozbicie na pozycje zaakceptowane i tymczasowe (dymek na sumie netto).
- wydruk rozszerzenia zlecenia uzupełniono o informację o dostępności części.

2017-10-05 (1.02e30)
CV_SYSTEM
- doradca SRV nie może skutecznie zamknąć okna chat-u zlecenia o ile to zlecenie zawiera pozycje oznaczone jako tymczasowe. Okno takiego chat-u pozostaje też cały czas czerwone.
- przyciski zleceń w komunikatorze mają teraz czerwone tło o ile na zleceniu znajdują się operacje tymczasowe.

2017-10-04 (1.02e27)
IMG_TRANSFER
- szczegółowy transfer przerobu na smartfony mechaników rozszerzono o niezamkniętę zlecenia (dotyczy okresu: bieżący tydzień i bieżący miesiąc).
CV_SRV
- nowy parametr przypisany do użytkownika pozwala określić domyślny typ, serwis i rodzaj otwieranego zlecenia.
- nowy parametr umożliwiający wycenę zleceń bezpłatnych w cenach brutto.

2017-10-03 (1.02e24)
CV_MGZ
- na liście cen specjalnych klienta dodano możliwość eksportu listy do pliku XLS lub CSV oraz importu listy cen z pliku CSV.
- na liście zamienników dodano możliwość importu zamienników z pliku w formacie MB.
- poprawka importu cennika dostawcy w formacie P-puegeot.
WIN_MGZ
- rozszerzono zakres informacji w pliku z eksportem listy cen specjalnych klienta.

2017-10-01 (1.02e19)
CV_SYSTEM
- w kartotece pracowników dodano możliwość przypisania statusu "kierowca".

2017-09-30 (1.02e15)
CV_SYSTEM
- kliknięcie "nie lubię" w oknie czatu zlecenia powoduje od teraz jedynie zlikwidowanie ewentualnego statusu "lubię to" i tym samym przywraca automatyczne włączanie czatu tego zlecenia u innych doradców.
- w parametrach użytkownika dodano możliwość przypisania dwóch drukarek (np.dla doradcy i magazyniera) do wydruku "rozszerzenia zlecenia". Brak przypisania oznacza wydruk tylko jednego egzemplarza.
CV_SRV
- operacje tymczasowe wyróżniono na zleceniu poprzez ustawienie tła dla opisu operacji w kolorze czerwonym.
- prawy klawisz na "dodaj do zlecenia" otwiera okno uzupełniania pozycji zlecenia w trybie operacji tymczasowych.

2017-09-28 (1.02e12)
CV_MGZ
- pojęcie nagłówka i stopki dodano do zamówień od odbiorców i do dostawców.
- zmodyfikowano sposób dodawania kluczy do towarów (i kontrahentów). Teraz można wprowadzić od razu listę kluczy oddzielonych przecinkami.

2017-09-27 (1.02e08)
CV_MGZ
- do faktur (w opcji rozszerzenia faktury) dodano pojęcie nagłówka i stopki, które mogą pojawić odpowiednio nad i pod listą pozycji faktury.

2017-09-25 (1.02e05)
CV_SYSTEM
- kliknięcie "lubię to" w oknie czatu zlecenia powoduje wyłączenie tego okna u wszystkich innych doradców, którzy nie kliknęli "lubię to".

2017-09-24 (1.02d99)
CV_CMV
- w opcji "eksport klientów" dodano znacznik "dołącz osoby kontaktowe".
CV_SYSTEM
- modyfikacja działania komunikatora. Chaty zleceń (nie licząc nowych) pokazują się tylko doradcom, którzy kliknęli LUBIĘ TO oraz tym magazynierom, którzy nie kliknęli NIE LUBIĘ. Status LUBIĘ / NIE LUBIĘ resetowany jest przy wyjściu z programu.

2017-09-23 (1.02d96)
CV_MGZ
- w trybie wydruku faktury "bez oznaczeń katalogowych" oprócz nazwy drukowany jest teraz indeks.
CV_SYSTEM
- w kartotece klientów wprowadzono pojęciu "kluczy" przypisywanych do klientów w identyczny sposób jak klucze w przypadku towarów.
- w opcji "klucze" dodano możliwość (dla towarów i klientów) zrzuty listy danego klucza do Excel-a. Dodatkowo w opcji "klucze" kartoteki klientów dostępna jest możliwość wydrukowania kopert dla klientów danego klucza oraz arkusza potwierdzeń nadania.

2017-09-21 (1.02d94)
CV_CRM
- dodano nowy znacznik zadań, których termin mija w ciągu najbliższych 10-ciu minut. Ekran startowy programu zmienia kolor na czerwony.

2017-09-19 (1.02d88)
CV_SYSTEM
- poprawka komunikatora.
- dodano możliwość drukowania kopert bezpośrednio z kartoteki klientów. Po zakończeniu drukowania kopert można wydrukować kartę potwierdzeń nadania
CV_SRV
- na karcie edycji zlecenia dodano przycisk "chat" aktywyjący chat powiązany z bieżącym zleceniem.

2017-09-18
CV_SRV
- korekta cenowa faktury pozwala na korygowanie również stawki VAT.
WIN_CMV
- w dekretacji SMF dodano możliwość uzupełnienia nazw generowanych plików z dekretami o znacznik czasowy.

2017-09-17
CV_IMG, IMG_TRANSFER
- rozszerzono zakres działania modułu CV_IMG na smartfona w zakresie używanym przez machaników. Udostępniono możliwość przesłania dowolnej notatki tekstowej do doradców serwisowych. Opcja dostępna jest pod dotychczasowych przyciskiem "proszę o kontakt", który od tej pory opisany jest jako "Wyślij SMS".
Wydłużono czas oczekiwania na odpowiedź zwrotną z 5 minut do godziny (od wysłania wiadomości lub wciśnięcia przycisku "moje dane"). Przez pierwsze 5 minut dostępne odpowiedzi sprawdzane są co 15 sekund. Później co pół minuty.

2017-09-15 (1.02d84)
CV_KASA
- w opcji "bieżące operacje" dodano możliwość umieszczenia w polu filtra kawałka nazwy kontrahenta.
CV_MGZ
- na karcie towaru dodano zakładkę "statystyka" pokazującą obrót towarem za ostatnie 30, 60 i 120 dni.

2017-09-15
WIN_CMV
- dodano klucz "khnip" do sekcji "dane nabywcy" w dekretacji SMF.

2017-09-13
WIN_SRV, WIN_CMV
- nowy parametr pozwalający przedefiniować pojęcie "usługi obcej" drukowane na zleceniach.
CV_SYSTEM (1.02d82)
- usunięto możliwość rezygnacji z aktualizacji tabeli kursów (o ile połączenie z internetem jest aktywne). Pytanie o aktualizację pojawia się w soboty i niedziele.
- poprawka wydruku etykiet towarowych (format 2).

2017-09-12 (1.02d80)
CV_SYSTEM
- komunikator aktywuje indywidualne okna chat-u dla poszczególnych zleceń (dotyczy użytkowników typu 'magazynier' lub 'doradca'). Z tych okien można wysyłać korespondencję również na smartfony mechaników.
Dostępne przyciski "NIE LUBIĘ" i "LUBIĘ TO" pozwalają wyłączyć śledzenie danego zlecenia (lub je przywrócić). Chat zlecenia oznaczonego "nie lubię" nie pokazuje się automatycznie wraz z nadejściem nowych wiadomości ale można go uruchomić z poziomu listy zleceń komunikatora głównego.
Zlecenia typu "to lubię" oznaczone są na liście zleceń komunikatora na czerwono a zlecenia "nie lubię" ciemnoszaro.

2017-09-08
CV_MGZ
- na wydruku samoprzylepnych etykiet towarowych (drukarka Dymo) dodano pole "lokalizacja".

2017-09-05
CV_IMG, IMG_TRANSFER
- rozszerzono zakres działania modułu CV_IMG na smartfona w zakresie używanym przez machaników. Każde uruchomienie opcji "moje dane" oraz każde awaryjne wezwanie doradców uruchamia pięciominutowy cykl sprawdzania nowych wiadomości mechanika. Lista wiadomości sprawdzana jest co 30 sekund a pojawienie się na serwerze nowych sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym sugerującym konieczność wejścia do opcji "moje dane".

2017-09-04 (1.02d73)
CV_SYSTEM
- dodatkowe zabezpieczenie przed wystawieniem faktury na własną firmę.
IMG_TRANSFER
- raport przerobu mechaników wysyłany na ich smartfony został rozszerzony o "prace w toku" czyli wartość przerobu na niezamkniętych (na chwilę tworzenia raportu) zleceniach.
Wartość prac w toku jest prezentowana wyłącznie jako podsumowanie (w przeciwieństwie do raportu przerobu ze zleceń zamkniętych).

2017-09-03
CV_IMG, IMG_TRANSFER
- rozszerzono zakres działania modułu CV_IMG na smartfona w zakresie używanym przez machaników. W opcji "moje dane" doszła możliwość zamówienia raportu własnego przerobu. Dostępne są trzy widoki: bieżący tydzień, bieżący miesiąc i poprzedni miesiąc (widoki przełącza się jako kolejne zakładki, przesuwając ekran w poziomie).
Raport przygotowywany jest po wciśnieciu ikonki wiadomosci w opcje "moje dane" i jest dostępny przy następnym wejściu do opcji "moje dane" (po najbliższym cyklu działania modułu IMG_TRANSFER czyli mniej więcej w ciągu minuty).

2017-09-01 (1.02d72)
CV_SRV, CV_CMV
- zwiększono szczegółowość prezentowania wyników sprzedaży serwisowej na ekranie głównym CMV.

2017-08-30 (1.02d70)
CV_SYSTEM
- w kartotece osób kontaktowych dodano znacznik osoby przewidzianej do odbierania faktur wysłanych mailem oraz znacznik osoby przewidzianej do odbierania mailowych wezwań do zapłaty.

2017-08-29 (1.02d69)
CV_MGZ, CV_CMV
- w raporcie "rozliczenie sprzedaży", w wersji zbiorczej dodano wskaźnik ilości dokumentów sprzedaży w każdej raportowanej kategorii.
CV_MGZ
- w opcji "zamienniki" dodano znacznik "dwustronny" pozwalający wprowadzić podwójny zapis (A na B i B na A).

2017-08-28 (1.02d68)
CV_SRV
- wprowadzono pojęcie magazynu zwrotów reklamacyjnych, do którego przyjmowane są (w momencie zamykania zlecenia) części wykorzystane do zleceń bezpłatnych - opcję włącza parametr w ustawieniach administratora.
CV_SRV, CV_MGZ
- wprowadzono parametr wyłączający drukowanie numeru NIP odbiorcy na fakturach VAT - drukowany jest tylko NIP nabywcy.

2017-08-27
CV_MGZ
- dodano znacznik "blokada ceny" wyłączający automatyczną aktualizację cen podczas wygrywania cenników dostawców lub przyjmowania dostaw. Cena towarów z włączoną blokadą wyświetlana jest na czerwonym tle.
- w opcja "nowy towar" dodano ostrzeżenie o ile tworzony indeks dubluje istniejące oznaczenie katalogowe.
- na karcie towaru aktywowano opcję "szybki remanent" pozwalającą na wystawienie RW lub PW na stwierdzone braki lub nadwyżki.

2017-08-25
CV_MGZ
- dodano znacznik użycia ceny minimalnej. Pole z ceną sprzedaży zmienia kolor na czerwony o ile zaproponowana cena wynika z użycia ceny minimalnej.

2017-08-24
WIN_SRV, WIN_CMV
- w kartotece mechaników dodano możliwość określenia nominalnego przerobu godzinowego danego mechanika i jego bazy kwotowej. Godziny powyżej przerobu nominalnego są przeliczane na kwotę odniesioną do bazy kwotowej.

2017-08-23
CV_MGZ
- w archiwum faktur sprzedaży dodano możliwość wydrukowania faktury bez oznaczeń katalogowych.

2017-08-21
CV_CMV
- w "opcje", w sekcji "konserwacja katalogu MGZ" dodano możliwość zamiany dowolnego znaku w oznaczeniu towaru (zamiennika) na inny znak. Można też wymieniać ciągi znaków (max.6 znaków) naa inne.

2017-08-19
CV_IMG
- zakres informacji wyświetlanych na smartfonie mechanika po wciśnięciu "moje dane" ograniczono do zlecenia, do którego mechanik jest zalogowany.
CV_MGZ
- w opcji "dodaj do zlecenia, zamówienia klienta" dodano checkbox "aktualizuj ceny sprzedaży w zleceniach". Zaznaczenie powoduje aktualizację pojęcia ceny detalicznej zapisanej w zleceniu do aktualnego poziomu.
- moduł LADA przestawiono na liczenie vat-u od cen brutto.

2017-08-18
CV_MGZ
- w archiwum dodano możliwość wydrukowania formularzy potwierdzeń nadania (i kopert) dla grupy zaznaczonych faktur.
- w opcji "rezerwacje" podczas rejestracji PZ dodano checkbox "aktualizuj ceny sprzedaży w zleceniach". Zaznaczenie powoduje aktualizację pojęcia ceny detalicznej zapisanej w zleceniu (zamówieniu) do poziomu zdefiniowanego na rejestrowanym dokumencie PZ.
CV_SRV
- w menu historii serwisowej pojazdu dodano możliwość eksportu listy do Excel-a.

2017-08-17
CV_FTR
- w archiwum dodano możliwość wydrukowania formularzy potwierdzeń nadania (i kopert) dla grupy zaznaczonych faktur.

2017-08-16
CV_MGZ
- poprawka przyjmowania dostaw z pliku.
- poprawka opcji "uzupełnienia" (aktualizacja katalogu z pliku).
- aktywowano parametr "ilość kopii faktury" (również dla SRV, SPS i FTR).

2017-08-15
CV_MGZ
- wprowadzono pojęcie "magazynu braków" (numer magazynu braków należy określić w ustawieniach), do którego można przesuwać braki zauważone w magazynach handlowych.
Przesunięcie towaru do magazynu braków jest możliwe również w przypadku istnienia rezerwacji serwisowych. Rezerwacja jest wówczas zerowana a informacja o tym fakcie wysyłana jest do komunikatora doradcy, który otwierał zlecenie.

2017-08-14
CV_MGZ
- udostępniono pojęcie dostaw niefakturowanych (PZ ze znacznikiem "dostawa niefakturowana"). Kilka takich PZ można później rozliczyć do faktury dostawcy podając aktualne ceny (lub tylko aktualny kurs dla zakupów walutowych). Różnica rejestrowana jest jako dokument "ZW".

2017-08-10
CV_MGZ, CV_SRV
- w opcji "dodaj do zlecenia" udostępniono możliwość przeniesienia do zlecenia wskazanych pozycji z zamówień klienta.

2017-08-09
CV_MGZ
- dodano pole wyboru "ten magazyn" na ekranie głównym MGZ. Brak zaznaczenia powoduje przeszukiwanie całego katalogu towarów a nie tylko tych, które mają założone karty w bieżącym magazynie.
- dodano parametr pozwalający zmienić domyślny znak rozdzielający elementy wyszukiwania na głównym ekranie MGZ. Domyślną spację można zastąpić innym znakiem, którego nie powinno być o nazwach lub oznaczeniach.
- w formacie IC importu danych z plików dodano weryfikację towaru wg kodu kreskowego (o ile nie ma on oznaczenia).

2017-08-08
CV_MGZ
- na ekranie głównym MGZ dodano filtr "pomiń buble".

2017-08-07
CV_SPS
- dodano możliwość (nowy parametr) rozdzielenia na fakturze sprzedaży ceny pojazdu i ceny doposażenia (wymagania marki Fiat).

2017-08-06
CV_SRV
- w menu listy zleceń dodano opcję "wyślij notatkę na smartfon mechanika".
CV_IMG
- poprawiono sposób wyświetlania notatek na smartfonie mechanika

2017-08-05
CV_SYSTEM
- zwiększono do sześciu ilość drukarek dostępnych do definiowania indywidualnych kierunków wydruków.
CV_IMG
- w aplikacji na smartfona aktywowano przycisk pozwalający przeczytać otrzymane z komunikatora CV_SYSTEM odpowiedzi na notatki głosowe oraz tekstowych wezwania alarmowe. Wyświetlane są odpowiedzi z ostatnich siedmiu dni (ilość dni wg parametrów CV_SYSTEM)

2017-08-04
CV_CMV
- wydruki rejestrów VAT rozbudowano o informację o zaliczkach rozliczonych wraz z fakturami.
CV_MGZ, CV_SRV, CV_FTR
- w trybie wpłat natychmiastowych do wystawianych faktur można teraz drukować (nowe parametry) dokumenty potwierdzające fakt dokonania wpłaty (KP).

2017-08-03
CV_SYSTEM
- w opcji 'komunikator' dodano osobną zakładkę na informacje przysyłane przez mechaników. Odpowiedź - prawy klawisz na danym wpisie.
- komunikator po otrzymaniu nowego wpisu zmienia kolor na czerwony do czasu kliknięcia lub przejechania myszą.

2017-08-02
CV_MGZ, CV_SRV
- w podglądzie treści zleceń dodano kolumnę "lokalizacja".

2017-08-01
CV_MGZ, CV_SRV
- nowe parametry: blokada wystawiania faktur VAT bez numeru NIP oraz ukrywanie podczas wyświetlania zamienników stanów innych magazynów niż bieżący.
- nowy filtr katalogu głównego - 'pokaż tylko buble'.
CV_SYSTEM
- przyjęto założenie, że komunikator ukryty pod innymi oknami musi przejść do pierwszego planu w przypadku otrzymania wiadomosci.

2017-07-31
CV_IMG, IMG_TRANSFER
- w aplikacji na smartfona dodano przycisk alarmowego wezwania doradcy serwisowego.

2017-07-30
CV_MGZ
- drukarkę do nalepek można teraz definiować w ustawieniach użytkownika podobnie jak zwykłe drukarki. Może to być również drukarka sieciowa.

2017-07-29
CV_SYSTEM (v1.02d01)
- wydzielono odrębną wersję modułu CV_SYSTEM dla komputerów z systemem Windows Xp. Domyślny instalator przeznaczony jest dla Windows od 7 w górę. W przypadku konieczności użycia Windows Xp należy skorzystać z osobnego instalatora a w przypadku instalacji sieciowej i aktualizacji programu poprzez zmianę modułu exe komputery z Windows Xp powinny odwoływać się do "swojego" exe-ka
UWAGA: w istniejących instalacjach wykorzystających komputery z Windows Xp należy uwzględnić nowe exe przeznaczone dla tych komputerów, gdyż próba uruchomienia CV_SYSTEM w wersji dla Windows 7, 8 i 10 zakończy się niepowodzeniem
Moduł exe dla Windows Xp ma praktycznie te same możliwości co moduł podstawowy (dla Win7, 8, 10). Nie są w nim dostępne jedynie opcje wydruku fiszek towarowych.
CV_MGZ
- uruchomiono opcję bezpośredniego wydruku fiszek towarowych na drukarkach typu DYMO LabelWriter (dotyczy Windows od 7 w górę).

2017-07-25
CV_SRV
- nowy parametr pozwalający umieścić potwierdzenie wydania pojazdu w stopce wydruku zlecenia warsztatowego.

2017-07-24
CV_MGZ
- dodano nowy wydruk zbiorczego dokumentu PW/RW po wyprodukowaniu wyrobu. Wydruk jest dostępny również z poziomu archiwum po wybraniu opcji "wydruk duplikatu" zarówno po wskazaniu PW jak i RW.

2017-07-23
CV_MGZ, CV_SRV
- poprawiono mechanizm wyszukiwania zamienników.

2017-07-22
CV_SRV
- dodano parametry pozwalające zdefiniować wielkość minimalnego marginesu górnego dla wydruków faktur i zleceń.

2017-07-21
CV_MGZ
- przyjęto zasadę, że wybór opcji "nowy towar" z poziomu listy towarów (w przeciwieństwie do wyboru z poziomu przycisku "akcja") przyjmuje propozycję najbliższego indeksu powyżej wskazanego oraz dane bieżącego indeksu jako propozycję danych nowego towaru. Opcja "nowy towar" z poziomu przycisku "akcja" wyświetla pustą formatkę i pierwszy wolny indeks licząc od określonego w ustawieniach minimum.
- zapisywanie ustawień własnych metody ABC przeniesiono z serwera na lokalny dysk komputera użytkownika.

2017-07-19
WIN_FTR
- poprawka wysyłki mailowej faktur w opcji "pokaż treść" w archiwum.

2017-07-17
CV_SRV
- wydruk listy części dopisanych do zleceń 'w ramach ostatniej sesji' skierowano na drukarkę przeznaczoną do wydruku kart materiałowych.

2017-07-16
CV_FTR, CV_CMV
- dodano opcję uzupełnień katalogu usług na podstawie pliku CSV utworzonego przez zapisanie katalogu z Excela. Minimalna ilość pól to KOD i OPIS.
UWAGA: tworząc samodzielnie plik CSV należy w miejsce znaków końca linii wstawić ciąg #13#, który program zamieni na "enter" podczas wczytywania uzupełnienia.

2017-07-15
CV_FTR
- zoptymalizowano obsługę katalogu usług. Dodano możliwość uruchomienia i obsługi ściągawki z listą usług za pomocą klawisza Enter.
CV_SRV, CV_CMV
- dodano opcję uzupełnień katalogu usług na podstawie pliku CSV utworzonego przez zapisanie katalogu z Excela. Minimalna ilość pól to KOD i OPIS.
UWAGA: tworząc samodzielnie plik CSV należy w miejsce znaków końca linii wstawić ciąg #13#, który program zamieni na "enter" podczas wczytywania uzupełnienia.

2017-07-14
CV_MGZ
- zwiększono wielkość pola 'nazwa' w katalogu towarów do 80 znaków.

2017-07-13
CV_SYSTEM
- w ustawieniach użytkownika dodano możliwość ustawienia domyślnych drukarek dla różnych rodzajów wydruków. Oryginału i kopii faktury, formularza zamówienia od klienta i do dostawcy, koperty z adresem klienta, zlecenia warsztatowego, zlecenia dla klienta, karty aktywnego przyjęcia, karty terminu, karty pracy, karty materiałowej, załącznika do zlecenia, karty czasu rzeczywistego, wniosku gwarancyjnego, zgody na przetwarzanie danych, potwierdzenia wydania pojazdu i dokumentów kasowych.
Jednocześnie stworzono możliwość zdefiniowania "pakietu wydruków" dla formularzy zlecenia SRV. Taki pakiet drukuje się na drukarkach przypisanych do poszczególnych wydruków.
Dla wszystkich pozostałych wydruków oraz dla niezdefiniowanych poprawnie drukarek otwierane jest okno wyboru drukarki tak jak do tej pory.

2017-07-11
CV_CMV
- w raporcie 'sprzedaż usług' dodano filtr na operacje pakietowe.

2017-07-10
CV_MGZ
- dodano możliwość utworzenia dokumentu przychodu na podstawie pliku UZUP.CSV zawierającego kolumny INDEKS, ILOSC, CENAZ przy założeniu, że zawartość kolumny INDEKS została wcześniej zdefiniowana w katalogu towarów.

2017-07-09
CV_MGZ, CV_SPS, CV_FTR
- dodano przycisk "sprawdź NIP" na formatkach rejestracji zakupu. Opcja wyświetla dane kontrahenta wraz datą rozpoczęcia i ew.datą zakończenia działalności. Informacje pochodzą z bazy REGON (wymagane połączenie z internetem).
CV_CMV
- opcję "uzupełnienia katalogu" rozszerzono o możliwosć wczytywania plików bez określonego indeksu towarowego (tworzy się wówczas automatycznie). Przy braku indeksu wymagane jest oznaczenie katalogowe.

2017-07-08
CV_SRV
- dodano możliwość przesłania odpowiedzi na notatkę głosową bezpośrednio na smartfon nadawcy (prawy klawisz na notatce w trybie graficznym).

2017-07-07
CV_SRV
- notatki głosowe przesyłane dla magazynu lub serwisu ze smartfona (CV_IMG + IMG_TRANSFER) pojawiają się teraz na liscie wpisów w komunikatorze CV_SYSTEM.

2017-07-03
CV_FTR, CV_SRV, CV_MGZ
- w archiwum faktur dodano możliwość drukowania adresów nabywców faktur na kopertach umieszczonych w ręcznym podajniku drukarki. Uwzględniono formaty: C6 (114x162), C6/C5 (114x229) i C5 (162x229). Koperty należy umieszczać w podajniku węższą krawędzią.
CV_MGZ
- przyjęto priorytet definicji narzutu (do kalkulacji ceny detalicznej) dla grupy rabatowej nad narzutem ogólnym o ile ten pierwszy jest większy od zera.

2017-07-02
CV_SRV
- wielkość startowa słupków w grafiku wynika teraz z ich ilości odniesionej do szerokości monitora. Działanie przełącznika szerokości nie zmieniło się.
- najechanie na konkretny dzień w kalendarzu grafika ogranicza listę wyświetlanych z boku wpisów do tego dnia.

2017-07-01
CV_IMG, CV_SRV
- moduł CV_IMG na smartfona oprócz wysyłania zdjęć do zleceń dla CV_SRV może teraz wysyłać również notatki głosowe skierowane do działu serwisu lub działu części (zamówienia na części) oraz zwrotnie udostępniać historię serwisową pojazdów z aktywnych zleceń.
Komunikacją pomiędzy smartfonami doradców i mechaników a systemem Comvar-CV_SYSTEM zajmuje się teraz osobny moduł programowy IMG_TRANSFER działający w oparciu o ustawienia CV_SYSTEM (najlepiej wgrać do foldera instalacyjnego CV_SYSTEM).

2017-06-29
WIN_KSH
- w opcji "dodaj/skoryguj konto" wprowadzono możliwość zweryfikowania poprawności numeru NIP kontrahenta (pomocniczy program CV_ASK_NIP.EXE).

2017-06-28/br> WIN_FTR
- w rejestrze kosztów wprowadzono możliwość zweryfikowania poprawności numeru NIP kontrahenta (pomocniczy program CV_ASK_NIP.EXE).

2017-06-27
CV_SYSTEM
- dodano parametr pozwalający ustalić priorytet drukowania faktur wysyłanych mailem do pliku PDF a nie XPS. Dostępne dla Windows 10.
CV_SRV
- dodano podgląd świeżo dodanych operacji/części w przypadku dodawania grupowego.
CV_CMV
- poprawka raportu "sprzedaż i koszty" w wersji za dowolny okres czasu.
CV_MGZ
- w opcji "serwis-wydania" dodano wydruk listy części dopisanych do zleceń w czasie bieżącej sesji (tj.od momentu wejścia w tę opcję).

2017-06-23
CV_MGZ
- poprawka drukowania rezerwowych jednostek miar na fakturach drukowanych w języku obcym.

2017-06-22
WIN_FTR
- możliwość wysłania faktury mailem dodano w opcji "pokaż treść" w archiwum faktur.

2017-06-20
CV_SPS
- zwiększono ilość predefiniowanych czynności w opcji tworzenia zleceń na obsługę przedsprzedażną.

2017-06-12
CV_CMV
- dodano raport 'Sprzedaż i koszty' wykazujący sprzedaż i koszt własny poszczególnych działów. Raport dostępny jest w wersji "52 tygodnie" na ekranie głównym CMV i za dowolny okres w opcji "raporty-inne".
Koszt własny sprzedaży magazynowej jest określony na podstawie kosztu towaru w momencie rejestracji faktury.
Koszt własny sprzedaży magazynowej zwiększony jest o koszt ogólnych wydań RW (nie przypisanych ani do serwisu, ani do produkcji).
Koszt własny sprzedaży serwisowej jest określony jako suma wydań RW do zleceń w zadanym okresie (z pominięciem prac w toku).
Koszt własny sprzedaży salonu jest sumą wszystkich zakupów i ich korekt (z dowolnego okresu) do poszczególnych pojazdów sprzedanych w zadanym okresie czasu.
Koszt zleceń wykonanych przez serwis na rzecz salonu pomniejsza koszty serwisu a powiększa koszty salonu.

2017-06-12
CV_MGZ, CV_CMV
- w 'opcje' dodano możliwość usunięcia z kartoteki magazynowej martwych indeksów (bez historii i bez stanu).
CV_MGZ
- podczas zakładania karty katalogowej nowego towaru można wymusić założenie karty magazynowej we wskazanym magazynie (przydatne zwłaszcza przy tworzeniu zestawów).

2017-06-10
CV_SYSTEM
- usunięto konieczność podawania kodu captcha podczas pobierania danych adresowych klientów z bazy Regon.

2017-06-09
CV_KSP
- aktywowano wyszukiwanie kontrahentów w bazie GUS.
CV_MGZ
- wymuszono wydruk listy rezerwacji (po zakupie) wg oznaczenia katalogowego.
CV_SRV, CV_CMV
- raport 'statystyczny raport zbiorczy' poszerzono o szczegółowy opis kategorii sprzedaży.

2017-06-07
CV_SRV
- na ekranie zamykania zlecenia (lewy dolny róg) wyświetlana jest teraz łączna suma wszystkich kosztów wynikająca z wystawionych dokumentów RW i usług obcych a nie jak do tej pory suma kosztów części ukrytych w operacjach zbiorczach.
CV_MGZ
- możliwość wydrukowania kosztowego dokumentu WZ dodano do archiwum dokumentów.

2017-06-06
CV_CMV, CV_SRV
- dodano raport 'analizator kampanii', który wypełnia danymi o kliencie plik zapisany w formacie Excel'a i zawierający (w dowolnym miejscu) kolumnę "VIN" wypełnioną listą numerów VIN do analizy.
CV_SRV
- w archiwum faktur doszła mozliwość wydrukowania faktury bez informacji o udzielonych rabatach.

2017-06-04
CV_MGZ
- przyjęto zasadę, że dostawca z najnowszej PZ-ki staje się domyślnym dostawcą towaru (zapisanym na karcie towaru).

2017-06-02
CV_SYSTEM
- dodano parametr pozwalający określić głębokość cienia na wydruku głównych elementów faktur sprzedaży. Zalecana wartość - 2. Brak cienia - 0.

2017-05-31
CV_SRV
- zmieniono zasadę wysyłania klientom zdjęć dokumentujących zlecenie (pobranych za pomocą CV_IMG). Teraz zdjęcia wysyłane są z adresu mailowego doradcy, zapisanego przy jego loginie, w opcji 'kody dostępu'. Pozostałe ustawienia poczty (adres serwera, port, SSL) pobierane są z ustawień głównych programu (wykorzystuje ustawienia poczty do wysyłania faktur mailem). Wysyłka za pomocą SMS bez zmian - wymaga zdefiniowania adresu bramki.
- możliwość wysyłania zdjęć dodano również do ekranu edycji zlecenia.
- na ekranie edycji zlecenia wprowadzono dodatkowy panel pokazujący wszystkie zdjęcia wykonane do zleceń bieżącego pojazdu. Zdjęcia bieżącego zlecenia zostały wyróżnione. Oprócz tego zdjęcia bieżącego zlecenia są widoczne na dole formularza edycji zlecenia jak dotychczas.
- na ekranie edycji zlecenia wprowadzono możliwość chwilowej zmiany typu ceny będącej podstawą obliczenia wartości zlecenia bezpłatnego lub gwarancyjnego. Domyślnie informacja ta pobierana jest z ustawień głównych programu ale dla chwilowych potrzeb można to jednorazowo zmienić tuż przed zamknięciem zlecenia.

2017-05-28
CV_CMV
- raport 'plik stanów bieżących' dostał opcjonalnie dodatkowe kolumny mówiące o ilości operacji zakupu i sprzedaży w okresie ostatnich 3 i 12 miesięcy.

2017-05-27
CV_SRV
- w opcji 'dodaj do zlecenia' przyjęto zasadę, że wciśnięcie Enter w polu ilości do zlecenia podświetla przycisk 'zapis', więc kolejny Enter dopisuje podaną ilość.

2017-05-25
CV_SRV
- na ekranie edycji zlecenia dodano (opcje dodatkowe) możliwość wyświetlenia zlecenia w grafiku.

2017-05-23
CV_CMV
- dodatkowy filtr na 'katalogi FTR' w opcji wydruku rejestrów VAT.

2017-05-22
CV_SRV
- przyjęto zasadę, że okno "dodaj do zlecenia" (na ekranie listy zleceń) nie zamyka się po dodaniu usługi lub materiału co pozwala od razu dodawać kolejne pozycje. Okno można/trzeba ręcznie zamknąć przyciskiem "zamknij" lub klawiszem ESC.
Na ekranie edycji zlecenia okno "dodaj do zlecenia" zamyka się od razu po dopisaniu pozycji.

2017-05-20
WIN_KSH
- opcję "transfer danych" rozszerzono o możliwość przeniesienia danych do CV_KSH.

2017-05-19
CV_CMV
- poprawka generatora JPK i rejestrów VAT.

2017-05-17
CV_SMS
- moduł CV_SMS (bramka SMS) obsługuje teraz również CV_SYSTEM.
CV_CMV
- raport 'ranking klientów' w wersji 'do pliku' rozbudowano o dodatkowe kolumny informacyjne.

2017-05-16
CV_CRM
- domyślnym grafikiem modułu CRM jest teraz grafik jazd testowych.

2017-05-15
MRA_TRANSFER
- zmieniono działanie raportu w trybie "1-go dnia miesiąca". Tego dnia wysyłane jest teraz nie tyle uzupełnienie raportu za poprzednie miesiąc ale pełny raport za poprzedni miesiąc. Raport miesięczny działa teraz niezależnie od raportu tyogodniowego co oznacza, że jeśli 1-szy dzień miesiąca przypadnie w dniu raportu tygodniowego to zostaną wówczas przesłane dwa raporty, tygodniowy i miesięczny.

2017-05-12
CV_SPS
- uruchomiono 'centralną kartotekę pojazdów' dla trybu wielooddziałowego. Zgłasza się automatycznie o ile w ustawieniach zdefiniowane zostało 'położenie kartoteki centralnej'. To samo, które do tej pory było wykorzystywane do przechowywania centralnej kartoteki klientów. Zadaniem centralnej kartoteki pojazdów jest umożliwienie tworzenia ponadoddziałowych rezerwacji pojazdów oraz wspólnego grafika jazd testowych.
Wszystkie pozostałe funkcje trybu oddziałowego (np.kalkulacja wyniku) działają tak jak do tej pory, czyli w oparciu o definicje baz danych poszczególnych oddziałów podane w ustawieniach programu.
WIN_KSH
- w generatorze JPK dodano możliwość zdefiniowania filtra określającego listę rejestrów VAT, które mają być wzięte pod uwagę podczas generowania JPK_VAT.

2017-05-05
WIN_MGZ
- poprawka cennika T-Ducati. Nowy format cennika P-Peugeot.

2017-04-30
CV_CMV
- w opcji generowania plików JPK dodano (dla JPK_VAT) informację o dokładnej strukturze wygenerowanego pliku.

2017-04-29
CV_CMV
- w opcjach generowania rejestrów VAT i plików JPK dodano filtry "tylko WNT" oraz "pomiń WNT".

2017-04-27
MRA_TRANSFER
- w pliku konfiguracyjnym dodano klucz "raport_z_dniem" pozwalający na wymuszenie raportowania z dniem raportu włącznie (klucz TAK) a nie do dnia poprzedniego (klucz "NIE", domyślny) jak było do tej pory.
CV_MGZ
- udostępniono klawisz Enter podczas ręcznego tworzenia dokumentu PZ (do zmiany pól).

2017-04-25
CV_CMV
- algorytm CSI uzupełniono o możliwość ustawienia filtra na okres wykonania follow-up w CRM.

2017-04-23
CV_KASA
- poprawiono algorytm jednoczesnego przyjmowania wpłat do kilku faktur dewizowych.

2017-04-22
CV_FTR
- wprowadzono możliwość przypisania do użytkownika listy dostępnych katalogów usług. Dotyczy to zarówno fakturowania jak i podglądu archiwum wystawionych faktur.

2017-04-19
CV_KASA
- udostępniono możliwość przyjmowania w złotych (kasa lub bank PLN) wpłat do faktur dewizowych (na przykład kwota VAT-u na fakturze w EUR).

2017-04-17
CV_CMV, CV_MGZ
- uruchomiono opcję uzupełnień katalogu MGZ (dostępna w CMV). Uzupełnienia można wczytywać z pliku CSV rozdzielanego średnikiem. Oznacza to, że uzupełnienie można przygotować w Excel-u (np.na podstawie pliku wygenerowanego wcześniej w tej samej opcji) a następnie po zapisaniu jako CSV wczytać do katalogu MGZ.
UWAGA: opcja potencjalnie niebezpieczna (zmiany są nieodwracalne) - dostęp tylko dla użytkownika o uprawnieniach "A"-administrator.

2017-04-09
CV_CMV, CV_MGZ
- generator ABC uzupełniono o plik xml zawierający dane o sprzedaży.

2017-04-07
CV_MGZ
- do menu kontekstowego towaru dodano opcję 'NIE ZAMAWIAJ' (dotyczy wyłącznie automatycznych zamówień stockowych).

2017-04-06
CV_CMV, WIN_CMV
- korekta raportu ACC w trybie 'Fiat'.

2017-04-06
CV_MGZ
- przyjęto zasadę, że zakładanie nowego indeksu z poziomu listy towarów (prawy klawisz) przywołuje bieżący indeks jako wzór do założenia nowego podczas gdy to samo działanie z poziomu przycisku "akcja" otwiera pustą formatkę.
WIN_KASA
- przyjęto zasadę, że przypisanie do loginu kasjera wskazanego numeru magazynu pozwala na rejestrację wpłat dotyczących wyłącznie tego magazynu.

2017-04-05
CV_SMS
- korekta generatora SMS-ów dla WIN_SRV.
CV_FTR
- poprawka wydruku faktury typu odwrotne obciążenie.
- przyjęto zasadę domyślnej formy płatności gotówka dla paragonów.

2017-04-04
CV_MGZ
- na ekranie głównym dodano przełącznik rodzaju ceny.
CV_KASA
- dodano możliwość określenia kolejności pojawiania się banków podczas wybierania do płatności.

2017-04-03
CV_MGZ
- do karty klienta dodano przycisk "ceny specjalne".
- na ekranie głównym MGZ dodano osobne okno z listą zamienników (w dole ekranu) o ile takowe występują dla danego towaru.

2017-04-02
CV_MGZ
- algorytm wyszukiwania towarów na ekranie głównym MGZ (w trybie wyszukiwania pełnego, po kliknięciu w "odśwież") poszerzono o wyszukiwanie wg kilku kluczy. Klucze działają na zasadzie "części wspólnej" (iloczyn logiczny) podczas kontroli takich pól jak nazwa, uwagi czy lokalizacja ale wyszukiwanie po zamiennikach, dodatkowych oznaczeniach czy kodach kreskowych przywoła towary mające zgodny przynajmniej jeden z podanych kluczy (alternatywa).
Kryterium podziału pola wyszukiwania na pojedyńcze klucze jest znak spacji.
UWAGA: przy wyszukiwaniu skróconym znak spacji traktowany jest jako znaczący i bezpośrednio bierze udział w wyszukiwaniu (po nazwie, oznaczeniu i kodzie kreskowym).
CV_SYSTEM
- w opcji "pokaż ostatnie operacje" na karcie klienta dodano możliwość określenia filtra. Dla MGZ nazwisko pracownika rejestrującego a dla SRV oprócz nazwiska pracownika również numer nadwozia, numer rejestracyjny, marka i model pojazdu.
UWAGA: dodatkowy przycisk "<" pozwala szybko rozszerzyć domyślny sześciomiesięczny okres czasu do "nieskończoności".

2017-04-01
CV_SYSTEM
- do wydruku faktur i dokumentów magazynowych dodano w połowie długości pierwszej strony znacznik dla dziurkacza w postaci krótkiej kreski.
CV_MGZ
- zmieniono algorytm wyszukiwania towarów na ekranie głównym MGZ. Domyślne wyszukiwanie (po wpisaniu kawałka szukanej sekwencji i wciśnieciu ENTER) działa teraz tylko po oznaczeniu, nazwie, oznaczeniu wg dostawcy i kodzie kreskowym (widzianych od lewej). Pełne wyszukiwanie (po fragmentach nazw, fragmentach uwag, kluczach, zamiennikach, dodatkowych oznaczeniach itp.) działa po kliknięciu w "odśwież". Pozwala to skrócić czas wyszukiwania w typowych przypadkach do "niezauważalnego" podczas gdy wyszukiwanie pełne przy dużej ilości towarów w katalogu i np.dużej ilości zamienników może na niezbyt szybkim serwerze trwać nawet kilka sekund.
Wyszukiwarki lokalne (podczas fakturowania czy operacji magazynowych) pozostają bez zmian czyli działają kontekstowo w zależności od pola (indeks, nazwa czy oznaczenie) z którego zostały zainicjowane.

2017-03-30
WIN_SRV
- do wydruku karty depozytu dodano wydruk fiszek na opony.

2017-03-29
CV_SYSTEM
- przyjęto zasadę (MGZ, SRV, FTR), że pierwszy stopień (żółty) blokady klienta uniemożliwia wystawienie faktury typu 'przelew' a drugi stopień (czerwony) całkowicie blokuje sprzedaż.
W trybie wielooddziałowym poziom ewentualnej blokady określa najświeższa zmiana statusu blokady dokonana w dowolnym oddziale.
CV_CMV
- generator raportów CSI oprócz raportu w wymaganym formacie tworzy równolegle plik CSV lub XLS.

2017-03-28
CV_SYSTEM
- dla trybu wieloodziałowego udostępiono pojęcie "centralnej kartoteki kontrahentów".

2017-03-27
CV_MGZ, CV_SRV, CV_SPS
- dodano parametr definiowalny na poziomie użytkownika i pozwalający określić czy główne okno programu otwiera sie w formie pełnej listy czy (domyślnie) z kartą szczegółów.

2017-03-25
CV_JPK
- modyfikacja generowania pliku zbiorczego.
CV_CMV
- poprawka raportu CSI w formacie 'Daimler'.
CV_FTR
- dodano możliwość operowania ceną brutto podczas wystawiania faktury.

2017-03-24
CV_CMV, WIN_CMV
- modyfikacja raportu CPAY (tryb 'Fiat').
CV_MGZ
- dodano pojęcie cen specjalnych, definiowanych indywidualnie na karcie towaru i karcie klienta. Ceny są widoczne na karcie towaru w osobnej zakładce.

2017-03-22
WIN_SRV
- korekta algorytmu proform walutowych.
- domyślna forma płatności "przelew" dla proform.
- numer zlecenia numerem proformy.
- NIP PL automatyczny dla faktur typu Unia.
WIN_MGZ
- przyjęto zasadę usuwania pliku XFR (zmiana nazwy na XF_) po wczytaniu zamówienia typu WebParts.

2017-03-19
WIN_MGZ
- udostępniono import listy zamienników z pliku CSV rozdzielanego średnikiem. Plik powinien zawierać dwie kolumny: oznaczenie towaru i oznaczenie zamiennika.

2017-03-18
WIN_CMV, CV_CMV
- korekta raportów ACC (w trybie 'Fiat').
CV_CMV
- nowy raport 'rozliczenie sprzedaży zbiorczej'.

2017-03-17
WIN_MGZ
- w opcji 'cenniki zewnętrzne' dodano format Ducati (litera T).

2017-03-16
CV_CMV
- zwiększono ilość informacji w oknie skróconych statystyk SRV.
- wprowadzono syntetyczny raport obrotu.
WIN_CMV
- poprawiono algorytm generowania raportów CPAY w trybie 'Fiat'.

2017-03-15
CV_SYSTEM
- do rejestrów VAT i plików JPK dodano pojęcie 'miesiąca rozliczenia VAT-u' (domyślnie zgodne z datą sprzedaży/wpływu). Miesiąc rozliczenia VAT-u podlega korekcie w archiwum faktur. Wymagany status użytkownika 'księgowy'.
CV_SRV
- podczas zamykania zlecenia można wskazać odbiorcę innego niż nabywca i płatnik.
CV_JPK
- moduł CV_JPK udostępniono bezpłatnie (licencja freeware).
WIN_MGZ, WIN_SRV
- dodano możliwość uruchomienia programu z parametrem "I", co powoduje automatyczne uruchomienie opcji indeksacji bazy danych a po jej zakończeniu zamyka program. Pozwala to uruchamiać indeksację wsadowo.

2017-03-14
WSZYSTKIE PROGRAMY
- od dziś obowiązują nowe pliki licencyjne USER-17, USER-17w i USER-17cv.

2017-03-10
CV_SRV
- odblokowano możliwość przenoszenia wizyt pomiędzy grafikiem doradców i mechaników.
- poprawka algorytmu pobierania danych z WIS.
CV_MGZ
- opcję korekty cenowej poszerzono o możliwość skorygowania stawki VAT.

2017-03-09
CV_SRV
- w module pomiaru czasu udostępniono (w trybie tylko do odczytu) grafik mechaników.

2017-03-08
CV_MGZ
- na karcie towaru obok niezrealizowanych zamówień klientów i do dostawców wyświetla się teraz ilość zamówiona przez serwis (wpisana do aktywnych zleceń).

2017-03-06
CV_SRV
- w edycji zlecenia dodano możliwość zamiany 'usługi' w 'usługę obcą' i odwrotnie. UWAGA: zamiana usługi obcej na usługę wymaga skoryowania listy mechaników.

2017-03-05
CV_SRV
- w edycji zlecenia dodano możliwość usuwania (a także dodawania z rejestru usuniętych) wielu pozycji jednocześnie. W przypadku towarów dotyczy to jednak wyłącznie pozycji bez RW i nieulokowanych w zamówieniach do dostawców.
CV_KASA
- w opcji 'rozliczenia' dodano raport płatności przypadających w wybranym okresie czasu. Po stronie należności lub zobowiązań.
CV_MGZ
- w opcji 'zamówienia' dodano filtr na strefę kontrahenta.

2017-03-04
CV_CMV
- dodano edytor stref i przydziałów.

2017-03-03
CV_MGZ
- dodano parametr pozwalający drukować na zamówieniu ceny detaliczne netto przeliczone na PLN.
- dodano możliwość pełnej korekty zamówień od odbiorców i zamówień do dostawców (dla uprawnień "D"-dyspozytor).

2017-03-01
CV_SRV, CV_SPS
- poprawiono wydruk planu dnia w opcji 'grafik pojazdów zastępczych i testowych'.
CV_SRV
- dodano ostrzeżenie przy próbie wyjścia ze zlecenia bez zapisania zmian.
CV_MGZ
- pliki XML z treścią faktury uzupełniono o numer zamówienia podany przez klienta.

2017-02-27
CV_MGZ
- dodano pole pozwalające ręcznie zdefiniować cenę sprzedaży podczas przygotowywania dokumentu PZ.
- dodano możliwość wystawienia RW (i RWK) serwisowego w niepełnej ilości sztuk.

2017-02-26
CV_SRV, CV_MGZ
- podgląd historii obrotu towaru z poziomu kartoteki zleceń (prawy klawisz).
- możliwość podania "z ręki" kodu mechanika odbierającego towar.
- części wycofane ze zleceń dokumentami RWK są "zerowane" na zleceniu.
- w opcji "dodaj do zlecenia" dodano mechanizm wyszukiwania towaru po oznaczeniu pozbawionym znaków specjalnych zdefiniowanych w parametrach pracy programu i z pominięciem pierwszego znaku o ile normalne wyszukiwanie zakończy się fiaskiem.
CV_MGZ
- możliwość modyfikacji nazw towarów podczas tworzenia nowych indeksów na podstawie cennika zewnętrznego.

2017-02-25
CV_SRV
- w grafiku SRV dodano możliwość wydrukowania "planu dnia".

2017-02-24
CV_SRV
- w grafiku SRV dodano możliwość definiowania planowanego terminu zakończenia obsługi.

2017-02-23
CV_CMV
- w generatorze JPK dodano filtry na rodzaje dokumentów.

2017-02-21
WIN_KSH
- dodano możliwość wygenerowania JPK_VAT częściowego, zawierającego tylko zakupy lub tylko sprzedaż.
CV_CMV
- dodano możliwość wygenerowania JPK_VAT tylko dla kontrahentów krajowych.

2017-02-19
CV_SYSTEM
- wprowadzono opcję szybkiej, skróconej ściągawki klientów i dostawców (z możliwością przejścia z jej poziomu do ściągawki pełnej). W parametrach indywidualnych można przywrócić jako domyślną ściągawkę pełną.

2017-02-17
CV_JPK
- modyfikacja pozwalająca na czytanie niekompletnych plików źródłowych.

2017-02-16
CV_CRM
- możliwość wyłączenia filtra "pokaż tylko moje" pozostawiono dla uprawnień "D"-dyspozytor.
CV_MGZ
- przyjęto zasadę, że faktury (tryb Fiat) niezgodne z kodem lokalizacji zapisanym w ustawieniach administratora w ogóle nie pokazują się na liście faktur możliwych do wczytania.

2017-02-15
CV_CMV
- w opcji generowania generowania rejestrów VAT dla KSH dodano możliwość ograniczenia zakresu do sprzedaży lub zakupów.
KSH, WIN_KSH
- poprawki plików JPK.

2017-02-14
KSH, WIN_KSH, CV_SYSTEM, CV_JPK
- dodatkowe zabezpieczenia przy generowaniu plików JPK_VAT.
CV_SRV
- w archiwum faktur sprzedaży dodano możiwość wydrukowania duplikatu w innym języku niż pierwotnie użyty do wystawienia tej faktury.
CV_MGZ
- na karcie klienta dodano możliwość zdefiniowania "konwersji walut", która pozwala wykorzystać inny symbol waluty (a tym samym inny kurs) niż ten, który wprowadzony jest do katalogu towarów. Na przykład EUM czy EUC zamiast EUR.

2017-02-13
CV_CMV
- w opcji generowania plików JPK dodano możliwość ograniczenia generowanego pliku JPK_VAT tylko do sprzedaży lub zakupów.

2017-02-11
CV_JPK
- udostępniono (bezpłatnie dla użytkowników CV_SYSTEM) program CV_JPK przeznaczony do łączenia plików JPK_VAT.
CV_SRV
- w opcji wystawiania faktur do zleceń serwisowych dodano opcję "wystaw w imieniu", pozwalającą wystawić fakturę, obrót z której zostanie przypisany innemu użytkownikowi (musi on mieć status "doradcy serwisowego"). Jako wystawca faktury pojawia się osoba, która faktycznie tę fakturę wystawiła.

2017-02-08
CV_MGZ
- w archiwum dokumentów dodano możliwość zapisania bieżącego dokumentu w pliku XLS lub CSV.

2017-02-07
CV_CMV
- do opcji wydruku rejestrów VAT dodano filtr pozwalający ograniczyć wydruk do kontrahentów unijnych lub zagranicznych.

2017-02-06
KSH, WIN_KSH
- poprawki plików JPK.

2017-02-05
CV_CMV, CV_SRV
- dodano możliwość umieszczenia w stopce faktury magazynowej lub serwisowej banera reklamowego w postaci pliku graficznego. Plik można (trzeba) przypisać niezależnie do każdego serwisu (magazynu). Można również określić (1-100%) stopień przezroczystości drukowanego banera, gdzie 0 oznacza niewidoczny.
Akceptowane są pliki dowolnych rozmiarów ale ponieważ rozmiar na wydruku to ok.750px na 200px, więc najlepiej przygotować banery w takim właśnie formacie.
UWAGA: baner drukowany jest tylko wtedy, gdy ilość miejsca pod linią podpisów jest wystarczająca czyli do końca ostatniej strony pozostało co najmniej 200px.
UWAGA: na duplikatach faktur drukowanych z archiwum pojawia się zawsze aktualny dla danego serwisu (magazynu) baner, gdyż traktowany jest jako część definicji papieru firmowego a nie samej faktury.

2017-02-04
CV_CMV, CV_SRV
- przyjęto zasadę, że wykazanie zgody na follow-up realizowany przez centralę zależy kolejno od zgody na zleceniu (TAK lub NIE), ewentualnej blokady zgody na follow-up na karcie klienta i przede wszystkim ewentualnej blokady zgody (lub jej udzielenia) podczas realizacji wewnętrznego follow-up w module CV_CRM.

2017-02-03
CV_MGZ
- poprawka wydruku Tax-Free.
CV_SRV
- dodano możliwość definiowania grafików. Dostępnych jest sześć grafików (od A do F) i każdemu można przypisać listę wyświetlanych doradców, mechaników lub pojazdów we wskazanej kolejności wyświetlania. Użytkownik może w ustawieniach indywidualnych zadeklarować numer grafika, z którego chce domyślnie korzystać.

2017-02-02
CV_CMV
- dodatkowe filtry w raporcie stanów magazynowych.

2017-02-01
KSH, WIN_KSH, CV_SYSTEM
- poprawki plików JPK.

2017-01-31
CV_CMV
- raport (plik) dla PartsLocator-a.

2017-01-30
CV_CMV
- raport 'ranking klientów' - dodano dodatkowe zakresy.
CV_MGZ
- nowy parametr pozwalający pominąć przy wyszukiwaniu towaru wskazane znaki z podanego oznaczenia.
CV_SRV
- w opcji 'serwisy' dodano możliwość zdefiniowania uwag stałych dla wydruku 'zlecenia dla klienta'.

2017-01-27
CV_SRV
- 'statystyczny raport zbiorczy' - dodano kryterium wystawcy faktury.

2017-01-24
CV_MGZ
- w pliku excel-a generowanym wraz z wydrukiem raportu stanów magazynowych dodano kolumnę "stan na dzień raportu", zawierającą przeliczony wynik kolumn "stan dzisiejszy", "weszło" i "zeszło".

2017-01-21
CV_SRV
- wprowadzono osobne rozróżnienie zgody i jej braku w rozszerzeniach zleceń.
- zmodyfikowano wyszukiwarkę towarów podczas dodawania materiałów do zlecenia. Działanie dotychczasowych linków "pokaż niezerowe" i "pokaż wszystkie" pozostaje niezmienione - wyszukiwanie odbywa się po wszystkich wypełnionych polach i lista zgłasza wszystkie pasujące towary. Modyfikacja polega na wykorzystaniu klawisza ENTER, który teraz sygnalizuje wyszukiwanie po tym polu, w którym został wciśnięty i po tej ilości znaków (indeksu, oznaczenia, nazwy), którą wpisano przed wciśnięciem ENTER.
Dodatkowo zmodyfikowano działanie klawisza ESC. Teraz zamyka on okno tylko jeśli pola indeks, oznaczenie i nazwa są puste. W przeciwnym razie czyści je (i dopiero kolejny ESC zamyka okno)
CV_MGZ
- w opcji korekt cenowych zakupu dodano możliwość wykonania korekty dotyczącej części towaru.

2017-01-18
CV_MGZ
- dodano kolumnę 'rabat' w podglądzie zamówień klientów.
- wydruk potwierdzeń zamówień uzupełniono o informację o dotychczasowej realizacji.
CV_SRV
- dodano kolumnę 'rabat' w podglądzie zamówień klientów.

2017-01-17
CV_MGZ
- zmieniono sposób drukowania rabatu od pozycji faktury. Teraz jest to rabat łączny dla tej pozycji a nie tylko rabat dodatkowy.

2017-01-16
CV_MGZ
- uruchomiono opcję PW wyrobu gotowego i RW materiałów na podstawie definicji kompletacji.

2017-01-14
CV_MGZ
- dodano parametry określające sposób sortowania towarów na fakturach, zamówieniach, pz-kach i dokumentach RW. Dostępne są: indeks, oznaczenie, nazwa oraz brak sortowania.
- na wydrukach zamówień i ofert dodano przy każdej pozycji towarowej informację o udzielonym rabacie.

2017-01-13
CV_SYSTEM
- dodano parametr umożliwiający drukowanie logo programu 'rzetelna firma' na wydrukach faktur.

2017-01-10
CV_SRV
- w menu kartoteki pojazdów dodano opcję 'zaplanowane wizyty'.

2017-01-09
CV_SRV
- odblokowano możliwość dodawania do zleceń materiałów o stawce VAT innej niż 23%.

2017-01-08
CV_CMV
- uruchomiono rozszerzoną dekretacja dla Symfonii. Wykorzystuje te same ustawienia kont (dostępne na ekranie dekretacji) co KSH.
CV_MGZ
- dodano opcję szybkiego dokumentu MM. Dostępna na karcie towaru oraz podczas wystawiania faktury.

2017-01-06
CV_SYSTEM
- dodano parametr określający położenie grafiki logo od lewej krawędzi wydruku. Dla A4 środek kartki to ok.350px.

2017-01-02
CV_SRV
- menu opcji dodatkowych zlecenia uzupełniono o możliwość sporządzenia rozszerzenai zlecenia (dla pozycji tymczasowych).

2017-01-01
CV_CMV
- raporty rozliczenia mechaników uzupełniono o wskaźniki produktywności, wydajności i efektywności.

2016-12-31
CV_MGZ
- dodano parametr określający czy sprzedaż ma być rozbijana na poszczególne dostawy (serie, daty ważności). Domyślnie NIE.

2016-12-29
CV_MGZ
- poprawiono algorytm zamówień automatycznych opartych o zamówienia klientów.

2016-12-28
CV_SRV
- w opcji zlecenia bieżące dodano opcję 'pokaż historię dokumentów'.
CV_MGZ
- wydruk listy rezerwacji po przyjęciu uzupełniono o lokalizację towaru.

2016-12-27
CV_MGZ
- wydruk zamówień uzupełniono o lokalizację towaru.

2016-12-25
CV_SYSTEM
- udostępniono tryb wielofirmowy (biuro rachunkowe). Tryb jest dostępny dla wszystkich modułów. Nie jest dostępny w wersji 'demo'.

2016-12-21
CV_SRV
- menu wydruków zlecenia uzupełniono o wydruk karty terminu.
- w module ewidencji czasu rzeczywistego wprowadzono możliwość rejestracji myjni (czynność 99) pomimo 'zakończenia obsługi'.

2016-12-19
CV_SRV
- w archiwum dokumentów dodano możliwość wysłania mailem duplikatu faktury (wymaga zdefiniowana parametrów serwera pocztowego w ustawieniach administracyjnych).

2016-12-18
KSH-dos
- udostępniono raport JPK_VAT.
Raport dostępny jest na zakładce JPK w opcji "analizy, raporty, rejestry VAT". Konieczne uzupełnienie danych nagłówkowych w parametrach na stronie 4.

2016-12-17
CV_SYSTEM
- dodano możliwość rejestracji wpłat do faktur gotówkowych bez konieczności korzystania z modułu KASA. Warunkiem działania tej opcji jest przypisanie numeru kasy (lub kilku kas) do użytkownika i zgodność waluty przypisanej kasy z walutą faktury. Dodatkowo opcja powinna zostać aktywowana w parametrach administratora.

2016-12-12
CV_MGZ
- dodano cenę sprzedaży brutto do wydruku dokumentu wydania wstępnego WZ.
- dodano nowy parametr pozwalający określić kolejność wyświetlania dostaw podczas fakturowania sprzedaży (data dostawy, data ważności).

2016-12-10
CV_MGZ
- w linii komentarza do dokumentu PZ dodano informację o ilość zamówień i zleceń (bez rezerwacji) dotyczących danego indeksu.
CV_SYSTEM
- zwiększono do 64 znaków długość pól przeznaczonych na adres email.

2016-12-09
CV_CMV
- w raporcie 'rozliczenie sprzedaży MGZ' dodano informację o ilość operacji danego sprzedawcy.

2016-12-07
CV_MGZ
- dodano możliwość rezerwacji do zleceń i zamówień bezpośrednio po rejestracji PZ oraz w archiwum PZ.

2016-12-05
CV_KASA, CV_CMV
- raporty rozliczeń uzupełniono o filtr na pracownika wystawiającego/rejestrującego fakturę.

2016-12-04
CV_MGZ
- na karcie towaru typu "wyrób" widać teraz ilość możliwą do wyprodukowania a wynikającą z definicji zestawu.

2016-12-03
WIN_CMV, CV_TRANSFER
- zmodyfikowano transfer danych do CV_SYSTEM przez wprowadzenie parametru umożliwiającego pominięcie transferowania zbędnych indeksów towarowych i kartotek magazynowych (zerowy stan, ostatnia operacja przed okresem za który wykonywany jest transfer).
CV_MGZ
- możliwość skorygowania struktury VAT-u podczas rejestracji zakupu udostępniono również na poziomie waluty faktury (dla faktur walutowych).

2016-12-01
WIN_CMV
- modyfikacja dekretacji CFC (kod VAT-u "U" dla wszystkich kontrahentów zagranicznych).
CV_CMV
- do grupy raportów typu Fiat dodano raport ACC.
CV_FTR
- dodano możliwość skorygowania stawki VAT podczas wykonywania 'korekty cenowej'.

2016-11-28
WIN_CMV
- do grupy raportów typu Fiat dodano raport ACC.

2016-11-27
WIN_KSH
- udostępniono raport JPK_VAT(2).
CV_SRV
- w archiwum zleceń dodano możliwość udostępniania klientom serwisu zdjęć zapisanych przy zleceniu w formie linku wysłanego SMS-em lub w formie załącznika wysłanego mailem.
Wysłanie zdjęcia SMS-em wymaga ustawienia w opcjach administratora adresu bramki SMS. Na przykład: https://www.smsapi.pl/rejestracja/KT2X

2016-11-25
CV_KASA
- udostępniono wydruk dyspozycji cesji.

2016-11-24
CV_IMG
- w module przesyłania zdjęć do zleceń dodano dodatkowe komunikaty ostrzegające przed nieudanym transferem w przypadku błędnej konfiguracji programu lub braku zasięgu wi-fi (lub sieci komórkowej).

2016-11-23
CV_SMS
- dodano funkcję wysyłania stałej stopki SMS-a.

2016-11-22
CV_SMS
- dodano możliwość wyboru grafika (doradców lub mechaników), na podstawie którego generowane są przypomnienia o wizytach w serwisie.

2016-11-20
CV_MGZ
- dodano format XFR do opcji generowania plików z zamówieniami (do wpisania w ustawieniach własnych użytkownika).
CV_SRV
- poprawiono opcję przywracania pozycji usuniętych ze zleceń.

2016-11-18
CV_MGZ
- udostępniono import towarów do zamówień od klientów w trybie Mazda-EPC. UWAGA: wymagane określenie numeru VIN pojazdu w polu "wg.zam.klienta".

2016-11-17
CV_CMV
- raport obrotów MGZ rozszerzono o opcję "obroty kontrahentów" (dotyczy zakupu i sprzedaży).

2016-11-16
CV_SYSTEM
- w ustawieniach programu wprowadzono możliwość ręcznego sterowania nazwą i położeniem bazy pomocniczej (do przechowywania zdjęć do zleceń SRV).

2016-11-14
CV_CMV
- uruchomiono JPK_VAT w wersji 2 (obowiązującej od 1-go stycznia 2017).

2016-11-13
CV_MGZ
- dodano możliwość generowania zamówień w formacie N-MAN.
CV_CMV
- dodano możliwość generowania raportu CSI w formacie MAN.

2016-11-11
WIN_KSH, KSH-dos
- udostępniono raport JPK_KR (księgi rachunkowe).
Raport dostępny jest na zakładce JPK w opcji "analizy, raporty, rozliczenia" (dla WIN_KSH) i w opcji "analizy, wydruki", "inne" dla KSH-dos. W tym drugim przypadku trzeba w parametrach programu na stronie 4 uzupełnić dane nagłówka JPK.

2016-11-07
CV_SPS, CV_CMV
- raport 'efektywność sprzedaży' rozbudowano o podział na klasy pojazdów i pracowników oraz filtr N-nowe, U-używane itd.

2016-11-06
CV_IMG
- dodano weryfikację poprawności transferu zdjęć na serwer FTP oraz poprawiono ich usuwanie po transferze.

2016-11-05
CV_CRM
- udostępniono podgląd zdjęć powiązanych ze zleceniami, których dotyczą wpisy CRM.

2016-11-04
CV_SRV
- udostępniono import towarów do zleceń w trybie Mazda-EPC.
CV_CRM
- nowe kontakty można teraz dodawać z poziomu przeglądanych zdarzeń.

2016-11-03
CV_MGZ
- zmodyfikowano import faktur w formacie IC. Teraz uwzględnia on wielokrotne oznaczenia tego samego towaru.

2016-11-01
CV_MGZ
- na wydruku fiszek cenowych uwzględniono wielkość opakowań (waga, objętość lub ilości jednostek w składzie 1 szt.
- poprawiono algorytm wyszukiwania towarów w sytuacji, gdy jako filtr podano początkowy fragment oznaczenia jego zamiennika lub fragment jednego z oznaczeń dodatkowych.

2016-10-31
CV_MGZ
- dodano możliwość określenia zawartości opakowania jednostkowego. Na przykład 1 opak.= 50 tabletek.

2016-10-30
CV_MGZ
- dodano możliwość nieograniczonego definiowania dodatkowych oznaczeń towarów. Oznaczenia te (w tym np.kody kreskowe) muszą być jednak unikatowe.

2016-10-29
CV_MGZ
- dodano (dla D-dyspozytor) możliwość korygowania w historii dostaw numerów serii i dat ważności pozostałych na stanie towarów.

2016-10-28
CV_MGZ
- zmodyfikowano wydruk katalogu w formie fiszek - dodano informację o cenie za 1 kg (litr). Ta informacja pojawia się na wydruku o ile zdefiniowana została waga towaru.

2016-10-27
CV_CMV
- do pliku Excel-a generowanego wraz z rejestrami sprzedaży dodano kolumny NR_NADWOZ i NR_KOMIS.
CV_SYSTEM
- dodano parametr pozwalający określić początkowy rozmiar kolejnych ekranów rozwijanych z każdego z modułów głównych.

2016-10-25
CV_MGZ
- dodano parametr określający sposób drukowania nazw towarów na fakturach obcojęzycznych. Do wyboru jest wydruk nazwy polskiej, obcojęzycznej lub obu nazw w dwóch liniach. Ten sam parametr pozwala przy nazwach obcojęzycznych umieścić rezerwową jednostkę miary, którą można zdefiniować na karcie towaru.

2016-10-23
CV_IMG
- poprawiono działanie programu, usunięto błędy.

2016-10-22
CV_MGZ
- podgląd zamówień rozbudowano o informację o zakupach zrealizowanych po sporządzeniu zamówienia.
- możliwość ukrycia listy cen w grupach rabatowych na głównym ekranie.
- dodano link pozwalający wyświetlić indeksy założone lub modyfikowane "dziś", "w ciągu tygodnia" i "w ciągu miesiąca" w ramach wcześniej ustawionego filtra.

2016-10-21
CV_MGZ
- dwa rodzaje narzutu w parametrach pracy. Narzut domyślny dla nowych towarów (cena zero) i narzut minimalny dla starych towarów.
- dodatkowe informacje na karcie towaru.
CV_SRV
- dodatkowe informacje w historii pojazdu wyświetlanej na ekranie edycji zlecenia.

2016-10-18
CV_MGZ
- na karcie towaru dodano suwak ustalania ceny (dla Dyspozytora).

2016-10-16
CV_MGZ
- wydruk specyfikacji celnej uzupełniono o kraj pochodzenia towaru.

2016-10-10
CV_MGZ
- numer paszportu dla potrzeb tax free można teraz poprawić w kartotece klientów również po zarejestrowaniu faktury.
- w archiwum zamówień klientów dodano możliwość ustawienia statusu 'zamówienie ulokowano' bez zamawiania towaru.

2016-10-09
CV_MGZ
- dodano parametry sterujące zachowaniem modułu fakturowania w MGZ. Można określić domyślny rodzaj dokumentu czy domyślny sposób wyszukiwania towaru. Parametry muszą/mogą być ustawione indywidualnie dla każdego użytkownika.

2016-10-04
CV_CMV
- na wydrukach rozliczeń dodano strukturę czasową należności / zobowiązań.
CV_SYSTEM
- dodano parametry pozwalające wymusić nadawanie kont klientów (lub dostawców) wg określonej reguły. Albo ostatni plus 1, albo pierwszy wolny ale nie mniejszy niż.

2016-10-03
CV_CMV
- wprowadzono możliwość wydrukowania rejestrów VAT jako "listy wpływów i wydatków" (czyli wydruku wg terminu płatności).

2016-09-27
CV_SRV
- poprawiono sposób wyświetlania zdjęć na liście zleceń i w samym zleceniu. Dodano możliwość przewijania listy miniaturek w przypadku gdy ich ilość przekracza dostępne na ekranie miejsce.

CV_MGZ
- wprowadzono pojęcie zlecenia klienta przy zamówieniach od klienta w MGZ. Pojęcie zlecenia pozwoli grupować zamówienia w obrębie takie zlecenia głównego.

CV_SRV
- zmieniono kodowanie plików CSI w formacie Fiat na UTF-8.

2016-09-26
CV_SYSTEM
- zaimplementowano drukarkę fiskalną Novitus HD.
UWAGA: dla wersji WIN_xxx drukarkę Novitus HD (i POSNET HD) można obsługiwać z wykorzystaniem dodakowego programu FISK_PHD.EXE dostępnego na zakładce "programy".
"

2016-09-25
CV_MGZ
- w menu wydruków dodatkowych faktury dodano wydruk wydania WZ.

2016-09-24
CV_MGZ
- zmodyfikowano algorytm wyszukiwania towarów na głównym ekranie w taki sposób, by po wybraniu magazynu numer zero widać było cały katalog towarów czyli również takie, które nie mają jeszcze kart magazynowych (na przykład świeżo zdefiniowane).

2016-09-23
WIN_SRV
- poprawiono algorytm pobierania zdjęć do zleceń. Teraz dopuszcza on podanie podczas robienia zdjęć nie tylko numeru rejestracyjnego (w tym takiego, który w bazie SRV ma spacje) również numeru zlecenia o ile jest już znany. Numer zlecenia musi być podany w układzie sześciu cyfr.

2016-09-21
WIN_SRV, CV_SRV
- udostępniono moduł CV_IMG pozwalający przekazywać zdjęcia wykonane telefonem komórkowym podczas przyjęcia pojazdu do serwisu bezpośrednio do zleceń serwisowych. Opis uruchomienia i wykorzystania tej opcji jest tu: - czytaj opis
UWAGA: aplikacja działa na urządzeniach z Androidem w wersji od 4.x w górę

- w programie SRV, w opcji edycja zlecenia dodano możliwość pobrania zdjęć wykonanych podczas aktywnego przyjęcia

2016-09-10
CV_SRV
- udostępniono możliwość podglądu aktualnego statusu zleceń serwisowych poprzez stronę www.zlecenie-24.pl.

2016-09-09
CV_SMS, WIN_MGZ, WIN_SRV
- udostępniono program CV_SMS do generowania sms-ów ręcznych i planowych przy pomocy bramki smsapi.pl.

2016-09-07
CV_CMV
- zmieniono kodowanie dla dekretów w wersji SMF (na UTF-8).

CV_SRV, CV_MGZ, CV_CMV
- w raporcie 'ranking klientów' wprowadzono możliwość ograniczenia analizy do wskazanego towaru.

2016-09-03
CV_MGZ, CV_SRV
- wprowadzono możliwość przypisania końcówki numeru faktury (parametr) do pracownika, który ją wystawia.
CV_MGZ
- wprowadzono (dla ułatwienia kwestii prowizyjnych) możliwość (D-dyspozytor) wystawienia faktury "w imieniu" innego pracownika.

2016-09-01
WIN_MGZ, WIN_SRV, WIN_SPS, WIN_FTR, WIN_KASA
- dodano obsługe drukarki fiskalnej Novitus HD w formacie XML.
UWAGA: wymaga użycia aktualnej wersji programu phd_fisk.exe.

2016-08-31
CV_MGZ
- na formatce tworzonej PZ-ki rozbudowano kalkulator ceny detalicznej.

2016-08-30
CV_MGZ
- na formatce tworzonej PZ-ki dodano kolumnę "marża" pokazującą planowaną marżę na przyjmowanym towarze.

2016-08-29
WIN_SRV, WIN_SPS
- dodano filtrowanie zamówień SPS na serwisy. Zamówienie SPS może zostać przydzielono do konkretnego lub kilku serwisów. Z poziomu SRV po wybraniu serwisu widać zamówienia "tego" serwisu oraz takie "bez przydziału.
UWAGA: aktualizacja SRV i SPS musi nastąpić jednocześnie.

2016-08-28
CV_SPS
- zaimplementowano możliwość importu plików z fakturami za pojazd w formacie Mazda. W parametrach głównych należy ustawić ścieżkę, skąd pobierane są pliki faktur.

2016-08-27
WIN_SPS
- zaimplementowano możliwość importu plików z fakturami za pojazd w formacie Mazda. W opcjach dodatkowych można teraz w parametrze "import pojazdów" wpisać format "M" i ścieżkę, gdzie będą zapisywane otrzymane pliki faktur. Jeśli pole formatu jest wykorzystywane np.do importu pojazdów w formacie Mercedesa wówczas wystarczy zapisywać pliki Mazdy (rozpoczynają się od MMPOL...) w tym samym folderze, do którego zapisywany jest plik pojazdów w formacie "D" a program przy każdorazowym wciśnięciu przycisku "importuj" na zakładce "pojazdu" sprawdzi również obecność plików w formacie "M-mazda" i ewentualnie je wczyta, choć w takim przypadku nie zgłosi komunikatu o ilości nowych pojazdów.
Po wczytaniu pojazdów należy przejść do zakładki "zakupy" i wybrać pojazd do PZ-ki - wszystkie dane pojazdu pojawią się w odpowiednich polach.
Po zarejestrowaniu PZ-ki plik jest usuwany z foldera.

2016-08-26
CV_MGZ
- poprawiono wydruk lokalizacji w przypadku PZ automatycznych.

2016-08-24
CV_SYSTEM
- dodano opcję 'ostatnie operacje klienta' w kartotece kontrahentów. Listę operacji można zapisać do pliku i/lub wysłać mailem bezpośrednio po wygenerowaniu.

2016-08-23
WIN_SRV
- poprawiono import danych z SRV-dos.
CV_SPS
- dodano opcję eksportu do excel-a zaznaczonej listy pojazdów.

2016-08-22
CV_SYSTEM
- wprowadzono pojęcie klienta 'archiwalnego'. Taki klient nie będzie się pokazywał w zwykłej ściągawce klientów. W każdej chwili można mu też tę archiwalność cofnąć..

2016-08-21
CV_MGZ
- w opcji 'nowe zamówienie' dodano automatyczną kontrolę rozrachunków z klientem.

2016-08-14
CV_SYSTEM
- korekty JPK.

2016-08-11
CV_SYSTEM
- na głównych ekranach modułów MGZ, SRV i SPS wprowadzono zasadę, że podwójny click chowa i przywraca prawy panel ze szczegółami. Działanie przycisku 'ukryj panel' pozostaje niezmienione.

2016-08-09
CV_SYSTEM
- dla potrzeb faktur (duplikaty, proformy) wysyłanych mailem wprowadzono możliwość rejestracji w kartotece pracowników pliku z faksymile podpisu każego z nich. Plik powinien być przed wczytaniem zapisny w formacie PNG z uwzględnieniem przeźroczystości.
W parametrach ogólnych można też ustawić faksymile pieczątki firmowej.

2016-08-07
CV_MGZ
- niezależnie od istniejącego wcześniej pola 'uwagi' wprowadzono na karcie towaru dwa dodatkowe pola typu 'komentarz'. Pierwsze z nich staje się domyślnie dotychczasowym 'ręcznym' komentarzem linii faktury.
Przełączanie (powiększanie) pomiędzy polem uwag i polami komentarzy na karcie towaru za pomocą podwójnego clicku.

2016-08-06
CV_MGZ
- dodano wydruk specyfikacji celnej (do faktury sprzedaży).

2016-08-03
CV_MGZ, CV_FTR
- dodano możliwość wysłania faktury mailem z pominięciem programu pocztowego.
CV_SPS
- dodano możliwość wysłania mailem proformy (jeden egzemplarz równolegle jest drukowany). Fakt wysłania proformy rejestrowany jest w CRM skąd można ją ponownie wydrukować.

2016-08-02
CV_SPS
- dodano możliwość wysłania faktury mailem z pominięciem programu pocztowego. Opcja działa o ile w kartotece pracownika podano jego adres email i hasło do poczty.
Fakt wysłania maila z fakturą rejestrowany jest w CRM wraz z wysłanym załącznikiem.

2016-08-01
CV_MGZ, CV_PRD
- w opcji 'kompletacja' udostępniono wydruk karty produktu, z kodami kreskowymi elementów składowych.

2016-07-30
CV_MGZ
- udostępniono możliwość wyboru wielkości czcionki do wydruku cennika.

2016-07-26
CV_SYSTEM
- w opcji 'ustawienia' dodano możliwość zdefiniowania stałej stopki faktury, różnej dla różnych modułów.
CV_MGZ
- dodano parametr pozwalający określić szybkość działania czytnika kodów kreskowych typu klawiaturowego w module LADA.

2016-07-25
CV_SRV, CV_CMV
- do raportu 'rozliczenie mechaników' dodano filtr na kod sprzedaży (kod zlecenia).

2016-07-23
CV_MGZ
- na wydruku fiszek cenowych dodano kod kreskowy (o ile jest zdefiniowany). UWAGA: EAN8 można definiować jako 7 lub 8 cyfr a EAN13 jako 12 lub 13 cyfr.

2016-07-21
CV_MGZ
- w menu głównym dodano opcję wydruku fiszek cenowych (na A4) dla zaznaczonych towarów.

2016-07-19
CV_MGZ
- poprawiono sposób drukowania na dokumentach PZ kosztów dodatkowych powiązanych z zakupem.
- w ściągawce towarów dodano przełącznik - klawisz "Z" przełącza listę pomiędzy niezerowymi i wszystkimi towarami.
WIN_CMV
- do raportu 'struktura usług' dodano osobę, telefon i email.

2016-07-16
WIN_SPS
- na wydruku kalkulacji końcowej dodano wyróżnik kosztu P-planowanego i R-rzeczywistego.

2016-07-14
WIN_KSH
- udostępniono możliwość wygenerowania planu kont w formacie XML dla potrzeb modułu CV_KASA.
CV_KASA
- dodano możliwość wyboru konta dla operacji z nieokreślonym kontrahentem na podstawie listy kont KSH.
CV_CMV, CV_MGZ
- w raporcie 'rozliczenie sprzedaży' dodano filtr na strefę i przydział.

2016-07-12
CV_CMV
- na wydrukach rejestrów VAT dodano formę płatności faktur. Udostępniono też filtr pozwalający wydrukować faktury o określonej formie płatności.

2016-07-09
WIN_xxx
- wprowadzono możliwość przypisania foldera zawierającego definicję stosowanych drukarek bezposrednio do loginu użytkownika.

2016-07-08
CV_SPS
- wprowadzono priorytet statusu pojazdu (nowy, używany, demo...) przy przeglądaniu kartoteki pojazdów.

2016-07-06
CV_KASA
- w opcji 'bieżące operacje' umożliwiono przyjmowanie wpłat do kilku faktur na jednym KP (jedną operacją bankową). Opcja działa po wskazaniu jednego kontrahenta. Zaliczki należy przyjmować pojedyńczo.

2016-07-05
CV_SRV
- dodatkowe pola do wyszukiwania. Zlecenia na karcie zleceń i klienta na karcie pojazdów. Te pola mają priorytet nad innymi kryteriami wyszukiwania.
- dodano możliwość wyszukania konkretnego pojazdu na karcie pojazdów z poziomu ściągawki klientów (podwójny klik na pojeździe klienta).
- dodano możliwość wydrukowania zbiorczego RW bezpośrednio po rejestracji RW (dotyczy RW serwisowych).
CV_SYSTEM
- dodano możliwość zdefiniowania początkowego rozmiaru okna głównego każdego modułu oraz innego koloru tła dla okna głównego. Te parametry musi sobie zdefiniować indywidualnie każdy użytkownik.

2016-07-03
CV_CMV
- poprawki generatora JPK.
- uruchomiono generator dekretów w formacie CXL (w zakresie sprzedaży).

2016-07-02
CV_SRV
- poprawiono przepływ informacji pomiędzy grafikiem wizyt i kartoteką osób kontaktowych.
CV_MGZ
- w module LADA wprowadzono ograniczenia maksymalnego rabatu i zoptymalizowano odświeżanie listy towarów.

2016-07-01
CV_CMV
- udostępniono JPK_FA i JPK_MAG. W generatorze JPK dodano możliwość generowania wg daty faktury i daty zobowiązania VAT (dla tych JPK, dla których ma to sens).
CV_SRV
- dodano podsumowanie zestawienia rzeczywistego czasu pracy mechaników na ekranie zlecenia.
- kartę pojazdu poszerzono o pojęcie 'numeru taborowego'. Wyszukiwarka również wykorzystuje to pole.
- zmieniono działanie przycisku 'znajdź lepszy pojazd' w opcji 'grafik' przez dodanie dodatkowej wyszukiwarki pojazdów.

2016-06-30
CV_MGZ
- na głównym ekranie poszerzono wybór aktywnego magazynu o opcję "wszystkie towary" pozwalającą wyświetlić cały katalog towarów w oderwaniu od pojęcia magazynu.
CV_CMV
- wprowadzono możliwość zapamiętania aktualnego stanu magazynu jako punktu odniesienia (bilansu otwarcia) do ewentualnego późniejszego odtwarzania wartości końcowej.
- korekta JPK_FA.
CV_SRV
- dodano kolumnę "bubel/promocja" na ekranie wystawiania faktury końcowej.

2016-06-29
CV_MGZ
- poprawiono sposób wyświetlania zamienników w oknie wyszukiwania towaru.
CV_SRV, CV_CMV
- poprawiono generator CSI w trybie 'Fiat'.

2016-06-28
CV_CMV, CV_MGZ
- uruchomiono JPK dla magazynów modułów MGZ i SPS.
CV_MGZ
- w opcji LADA wprowadzono zasadę, że klawisz "Delete" usuwa z paragonu ostatnio wpisaną pozycję a przycisk "USUŃ" aktualnie podświetloną.

2016-06-27
CV_MGZ
- modyfikacje modułu LADA. Skróty "Alt+G" - gotówka i "Alt+K" - karta płatnicza.
CV_SRV
- opis zlecenia na potwierdzeniach wewnętrznych poszerzono o kategorię zlecenia.

2016-06-25
CV_MGZ
- modyfikacje modułu LADA. Skróty "+ilość" i "-rabat".

2016-06-23
CV_SYSTEM
- pole 'kraj klienta' jest teraz polem wymaganym. Dodatkowo konieczna jest zgodność zawartości tego pola ze statusem 'kraj/unia/zagranica'.

2016-06-22
CV_MGZ
- w archiwum faktur dodano obok filtra na kontrahenta filtr na numer faktury (lub część numeru dla faktur zakupowych). Filtry działają na zasadzie części wspólnej.
- proformy są teraz drukowane z numerem.

2016-06-21
CV_CMV
- w opcji drukowania rejestrów VAT dodano możliwość wydruku 'wg daty faktury' jako listę faktur (standardowy wydruk jest wg daty 'sprzedaży').
- w dekretacji CFC uwzględniono obsługę faktur dewizowych.

2016-06-20
CV_CMV, CV_SRV
- filtry wszystkich raportów dotyczących SRV poszerzono o możliwość określenia listy serwisów, których mają dotyczyć.
CV_SRV
- w menu wydruku historii zleceń dodano wybór pomiedzy wydrukiem bez uwag i z uwagami.

2016-06-17
CV_SRV
- podgląd zapisów zegara czasu pracy jest teraz widoczny na karcie edycji zlecenia bez konieczności wchodzenia w 'opcje dodatkowe'.
- w archiwum faktur dodano możliwość wydruku potwierdzenia wydania pojazdu bez drukowania duplikatu faktury.

2016-06-16
CV_CMV, CV_SRV
- nowy raport wykazujący bieżące zaawansowanie zleceń - prace w toku również w zakresie robocizny. Dostępny w wersji zbiorczej i szczegółowej, z treścią zlecenia.
CV_FTR, CV_MGZ
- możliwość usunięcia przygotowywanej faktury, oczekującej na rejestrację rozszerzono z "jej twórcy" na D-dyspozytora.

2016-06-15
CV_CMV
- pod przyciskiem 'opcje' dodano możliwość zrobienia backupu bazy danych.
UWAGA: kopia wykonywana jest do pliku o unikatowej nazwie, więc stare kopie bazy nie są usuwane - należy je usunąć ręcznie co jakiś czas gdyż mogą zajmować dużo miejsca.
CV_SPS
- zmieniono sposób wprowadzania nowego pojazdu. Teraz służy do tego osobna formatka ekranowa.

2016-06-14
CV_CMV
- dodano dekretację w formacie INS.
CV_SYSTEM
- wprowadzono kontrolę zgodności daty systemowej z rzeczywistością oraz parametr administracyjny pozwalający wyłączyć tę kontrolę. Domyślnie data jest kontrolowana.

2016-06-12
CV_KASA
- na ekranie raportu kasowego dodano wyróżnienie kolorami różnych typów operacji.
CV_SPS
- dodano przycisk 'zamówienia dla SRV' pozwalający przejrzeć listę zamówień na obsługę skierowanych do serwisu i uzupełnić ją o komentarze.

2016-06-11
CV_KASA
- w opcji 'inne operacje kasowe' dodano możliwość bezpośredniego zarejestrowania dokumentu kosztowego.

2016-06-10
CV_SRV
- wprowadzono pojęcie 'serwisów monitorowanych'. O ile w jednym z takich serwisów są otwarte zlecenia wówczas na głównym ekranie modułu SRV widoczny jest czerwony przycisk pozwalający przejść bezpośrednio do listy tych zleceń. Listę serwisów monitorowanych można/trzeba ustalić niezależnie dla każdego użytkownika.

2016-06-08
CV_SYSTEM
- aktywowano możliwość przypisania czwartego członu numeru faktury (opisu dodatkowego) zdefiniowanego albo na poziomie systemu (dla wszystkich faktur i wszystkich użytkowników), albo na karcie pracownika. Ten drugi przypadek może być wykorzystany w przypadku, gdy wszystkie oddziały pracują na jednej bazie danych i czwarty człon numeru faktury (domyślnie przeznaczony do oznaczenia oddziału) nie może być ustalony globalnie. Oczywiście domyślnie czwarty człon jest pusty a numer faktury składa się jedynie z trzech członów.
UWAGA: zdefiniowanie dopiska oddziału przy braku definicji trzeciego członu numeru faktury powoduje, że to właśnie ten dopisek staje się trzecim członem.
CV_MGZ
- do listy dostępnych formatów importu faktur zakupowych dodano format "IC" oznaczający faktury InterCars.

2016-06-07
CV_MGZ
- próba wprowadzenia przy PZ numeru dokumentu, który już wystąpił u "tego" dostawcy powoduje podświetlenie pola "dokument" na czerwono.

2016-06-06
CV_KASA
- wprowadzono możliwość przypisania do kasjera listy numerów dostępnych kas. Pierwsza na liscie jest jednocześnie domyślną.
CV_MGZ
- druk Tax Free dostępny jest w menu wydruku faktury (lub jej duplikatu).

2016-06-03
CV_CMV
- w sekcji 'inne' wprowadzono raport 'ranking klientów' pozwalający wygenerować w kolejności malejącej pierwszych x odbiorców (dostawców) wg obrotów i zgodnie z określoną tendencją (rosnącą lub malejącą) za ostatnie 12 lub 36 miesięcy. Raport podzielony jest na miesiące lub kwartały.

2016-06-02
CV_MGZ
- wprowadzono zasadę, że formatka faktury innego typu niż "sprzedaż krajowa z VAT" (np.odwrotne obciążenie) zmienia (dla ostrzeżenia) kolor na żółty.

2016-06-01
CV_MGZ
- rozbudowano opcję importu faktur zakupowych w trybie Fiat.
CV_SRV
- w module rejestracji czasu rzeczywistego mechaników dodano możliwość wprowadzania przez nich komentarzy do zleceń.

2016-05-31
CV_MGZ
- w module LADA uruchomiono obsługę czytników kodów kreskowych.
- w historii towaru dodano dodatkowe kolumny informacyjne (numer rejestracyjny, numer zlecenia).
CV_SYSTEM
- dodano możliwość zdefiniowania niezależnego konta dla VAT-u w złotych na fakturach dewizowych.
WIN_CMV, WIN_SRV
- raport 'części wydane' poszerzono o dodatkowe informacje.

2016-05-30
WIN_CMV, CV_TRANSFER
- w opcji transferu danych do wersji SQL dodano możliwość zdefiniowania portu serwera.
CV_CMV
- w sekcji "MGZ" dodano zrzut do Excel-a struktury zapasów magazynowych.

2016-05-29
CV_MGZ
- w archiwum dokumentów PZ uruchomiono opcję korekty ilościowej i cenowej.
CV_SRV
- w menu zleceń dodano wydruk zbiorczego RW.
MZD_TRANSFER
- dodano możliwość raportowania z bazy SQL (nowe klucze w pliku config).

2016-05-27
CV_MGZ
- dodano "stary" format Mazda (kod "Z") do opcji importu plików faktur. Nowy format dostępny jest jak dotychczas pod kodem "M".
CV_KASA
- poprawiono wydruk korekt faktur zaliczkowych z długim opisem.
WIN_CMV
- dodatkowe filtry w generatorze pojazdów i klientów.

2016-05-24
CV_MGZ
- wyłączono możliwość jednoczesnej edycji (na tym samym komputerze) kilku faktur. Teraz trzeba na chwilę zamknąć edytowaną fakturę, by móc przejść do edycji innej faktury. Ta sama zasada dotyczy dokumentów magazynowych. Oczywiście niezarejestrowane faktury i dokumenty magazynowego oczekują na dalszą edycję w rejestrze dokumentów 'przed rejestracją'.

2016-05-21
CV_SRV, CV_MGZ
- wprowadzono parametr pozwalający wykluczyć wskazane serwisy/magazyny z działania metody budowania ceny sprzedaży poprzez dodanie marży do ceny zakupu.
- zmieniono sposób działania statusu bubel/promocja. Bubel pomija całkowicie kontrolę marży minimalnej, promocja wymaga marży nieujemnej.

2016-05-20
CV_SRV
- w menu podglądu historii serwisowej dodano opcje "wydrukuj" i "pokaż w Notatniku".
WIN_SPS
- w opcji "eksport danych", poszerzono raport faktur o odbiorcę i nabywcę.

2016-05-18
CV_SRV
- dodano parametr umożliwiający drukowanie szczegółowej specyfikacji do faktur zbiorczych.

2016-05-17
WIN_MGZ, WIN_SRV
- poprawiono odświeżanie informacji o zamówieniach salonu.
CV_SRV
- dodano parametr umożliwiający wymuszenie wydruku rabatu kwotowego na fakturze serwisowej.

2016-05-15
CV_CMV
- uruchomiono generator JPK (w zakresie faktur VAT).

2016-05-13
WIN_KSH
- 'raport specjalny' w wersji 'do pliku', w opcji 'dziennik zapisów' poszerzono o dodatkowe kolumny.

2016-05-07
CV_CMV
- wprowadzono rozszerzony raport stanu pojazdów dla SPS.

2016-05-03
WIN_CMV
- rozszerzono zakres dekretacji typu SMF.

2016-04-30
CV_MGZ, CV_SRV
- wprowadzono (niezależnie od blokady rejestracji takiej faktury) znacznik zadeklarowania zerowej ceny sprzedaży na fakturach MGZ lub SRV.

2016-04-28
CV_SYSTEM
- wprowadzono możliwość zdefiniowania nazwy foldera konfiguracji drukarki fiskalnej (ustawienia) co pozwala zainstalować więcej niż jedną drukarkę fiskalną na tym samym komputerze.
CV_CMV
- dodano możliwość pobrania listy pracowników i katalogu towarów z innej kopii programu.

2016-04-26
CV_SRV
- wprowadzono kartę aktywego przyjęcia w formacie 'Mazda'.
WIN_CMV
- w raporcie 'wydane części' dodano kolumnę 'numer rejestracyjny'.

2016-04-25
CV_CMV
- wprowadzono dodatkowy grafik z podglądem rzeczywistego czasu pracy mechaników.
- poprawka raportu CSI w trybie 'F'.

2016-04-24
CV_SPS
- wydruk kalkulacji pojazdu rozszerzono o koszty wynikające z faktur obcych, zarejestrowanych w rejestrze kosztów FTR.

2016-04-22
CV_CMV
- w raporcie obrotów MGZ dodano możliwość wykonania raportu dla wszystkich magazynów jednocześnie oraz ograniczenia listy dokumentów RW (w wersji 'jeden typ dokumentów' tylko do wydań do zleceń produkcyjnych lub serwisowych.

2016-04-20
CV_FTR
- zwiększono do dziesięciu ilość niezależnych pozycji kosztowych, które można wprowadzić z jednego dokumentu.
WIN_FTR
- wprowadzono możliwość wystawienia noty obciążeniowej z VAT-em.

2016-04-19
CV_KASA
- poprawiono podgląd wyciągów bankowych.
CV_FTR
- przy rejestracji kosztów związanych ze sprzedażą pojazdów dodano wskaźnik poprawności wpisania numeru VIN.

2016-04-18
CV_CMV, CV_KASA
- korekta algorytmu opcji 'rozliczenia'.

2016-04-16
WIN_CMV, CV_CMV
- modyfikacja raportu SFM.
UWAGA: można utworzyć plik VAN.TXT zawierający listę baumusterów pojazdów typu VAN (w katalogu "dane" dla WIN_CMV lub w katalogu "c:\comvar\m_files" dla CV_CMV), co pozwoli pominąć nieścisłości w deklaracji rodzaju pojazdu. Pojazd z listy będzie traktowany jako Van niezależnie od "rodzaj pojazdu" zapisanego w kartotece.
CV_SPS
- Modyfikacja sposobu rozliczania zaliczek typu 'cesja'.

2016-04-15
CV_CMV
- Uruchomiono raport SAD dla trybu 'F'.

2016-04-14
CV_CMV
- Uruchomiono raport SAI dla trybu 'F'.

2016-04-13
CV_MGZ, CV_SRV, CV_FTR
- udostępniono ręczną blokadę klientów. Klienci oznaczeni jako "zablokowani" przez użytkownika o uprawnieniach "księgość" nie mogą otrzymać faktury.
CV_MGZ
- poprawki w opcji 'remanent'.

2016-04-12
CV_MGZ, CV_SRV
- wprowadzono możliwość przypisania do wybranych klientów wartości narzutu na cenę zakupu określającego cenę detaliczną dla tego klienta.
UWAGA: dla takich klientów nie działają rabaty.

2016-04-11
CV_SRV, CV_SPS
- na wydrukach zleceń warsztatowych umieszczono informację o fakcie wystawienia RW na poszczególne pozycje materiałowe.
CV_MGZ
- wprowadzono zasadę, że o ile użytkownik ma przypisaną ograniczoną listę magazynów wówczas jego magazynem domyślnym jest pierwszy na liście.

2016-04-10
CV_SRV
- zmodyfikowano sposób obsługi zamówień działu sprzedaży - zlecenia można otwierać i edytować bezpośrednio z poziomu kartoteki zamówień SPS.
CV_SPS
- zmodyfikowano sposób zakładania nowych klientów poprzez powiązanie z bazą GUS.

2016-04-09
CV_SPS
- zmodyfikowano sposób składania zamówień na obsługę przedsprzedażną. Teraz można określić listę typowych operacji i tworzyć zamówienie poprzez zaznaczanie pozycji na liście.

2016-04-08
CV_SPS, CV_MGZ, CV_FTR, CV_SRV
- udostępniono możliwość wykorzystania Thunderbird-a do wysyłania duplikatów faktur w miejsce domyślnego Outlook-a. Wystarczy na dysku C "tego komputera" umieścić plik o nazwie mozilla.txt zawierający ścieżkę do foldera instalacyjnego Thunderbirda (domyślnie to: C:\Program Files (x86)\Mozilla Thunderbird) a program będzie próbował przygotować maila w formacie Thunderbird-a a nie Outlook-a.

2016-04-06
WIN_KSH
- korekta raportu 'wiekowanie należności'.

2016-04-05
CV_CMV
- udostępniono raport CSI w trybie "F"
WIN_CMV
- korekta raportu 'tabela procesu'

2016-04-02
CV_MGZ, CV_SRV, CV_SPS, CV_FTR
- wprowadzono regułę, że każdorazowa zmiana / wybór klienta na fakturze czy zleceniu powoduje uruchomienie procedury przeliczenia należności tego klienta i zmianę koloru tła, na którym jest on wyświetlany w zależności od wyniku tych obliczeń.
Kolor żółty oznacza, że istnieją niezapłacone faktury a kolor czerwony, że pośród nich są faktury przeterminowane. Dostępny obok przycisk 'rozliczenia' pozwala obejrzeć szczegóły tych należności wraz z zawartością niezapłaconych faktur.
UWAGA: zmiana koloru nie następuje natychmiast lecz w zależności od szybkości sieci i ilości faktur, które muszą być przeanalizowane pojawia się z niewielkim (1-5 sekundowym) opóźnieniem

2016-03-30
CV_MGZ
- na karcie towaru w pozycji 'inne magazyny' widać teraz również stan oddziałów. Jeśli 'inne magazyny' to magazyny lokalne wówczas stan jest na niebiesko, jeśli to stan oddziałów to na czerwono.
CV_SRV
- wprowadzono możliwość określenia domyślnego grafika (Doradcy, Mechanicy, Pojazdy). Można to zaznaczyć w ustawieniach indywidualnych.

2016-03-29
CV_SPS
- w archiwum dokumentów dodano opcję wysyłki duplikatu mailem.

2016-03-28
CV_MGZ
- przy dostawcy (PZ) podawany jest jego numer konta bankowego, do weryfikacji.

2016-03-26
CV_MGZ, CV_SRV, CV_SPS, CV_FTR
- uruchomiono pobieranie danych o nowych klientach z bazy GUS (wymagane połączenie z internetem).
UWAGA: pobranie informacji o danych adresowych może się wiązać z koniecznością przepisania kodu z obrazka, który pojawi się na ekranie. Teoretycznie opcja może czasowo nie być dostępna podczas prac konserwacyjnych w GUS.

2016-03-25
CV_SPS
- nowy format wydruku DWS

2016-03-23
WIN_CMV, WIN_SPS
- raport VanPro uwzględnia (oprócz typu 'dostawcze') te pojazdy, których kod baumuster zostanie znaleziony w pliku VANS.TXT zapisanym w folderze dane modułu CMV.
W pliku należy umieścić unikatowy początek kodu baumuster decydujący o przynależności do typu 'dostawcze'.

2016-03-22
CV_CMV, CV_SPS
- uruchomiono raport VanPro

2016-03-21
CV_SRV
- dodano filtr "tylko moje" na ekranie podglądu listy zleceń.
CV_CMV, CV_SPS
- uruchomiono raport SMF
CV_SRV, CV_MGZ
- w menu 'archiwum' dodano opcję 'wyślij duplikat mailem'. Opcja współpracuje z MS Outlook. W dalszej kolejności pojawi się możliwość współpracy z Thunderbird oraz wysyłki maila z pominięciem programu pocztowego.
Faktury dołączane do maila generowane są w formacie XPS.
WIN_SRV
- korekta definicji firm ubezpieczeniowych.
WIN_CMV, WIN_SPS
- korekta raportu SMF.

2016-03-14
WSZYSTKIE PROGRAMY
- od dziś obowiązują nowe pliki licencyjne USER-16, USER-16w i USER-16cv.

2016-03-07
WIN_MGZ, CV_MGZ
- dodano nowy format plików faktur (obowiązuje również dla cennika części) w wersji Mazda. Kod formatu 'M' zamiast dotychczasowego 'Z' należy wprowadzić dopiero wtedy, gdy Mazda PL ogłosi dostawy w nowym formacie

2016-02-27
WIN_SPS, WIN_SRV
- wprowadzono wybór serwisu przy zamówieniach składanych przez SPS do SRV.
- zamknięcie zlecenia w SRV zamyka teraz ewentualne zamówienie z SPS.

2016-01-23
WIN_SPS, WIN_CMV
- dodano raport VanPro.